ÄrLing – Studentråd för lingvistikstudenter

Studentrådet representerar institutionens studenter. Genom oss kan du påverka och diskutera din utbildning och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Vi organiserar också sociala aktiviteter för studenterna.

 

Vad gör ÄrLing och vilka är vi?

ÄrLing bevakar studenternas intressen. Som studentråd på Stockholms universitet ligger under kåren, men vi verkar på institutionsnivå. Vi har bland annat representanter i Institutionsstyrelsen. Till oss kan du vända dig om du har frågor om allt från kurslitteratur, examinationsform eller schemaläggning till orättvis behandling eller diskriminering. ÄrLings styrelse består av studenter som läser olika kurser vid Institutionen för lingvistik. Alla lingvistikstudenter är välkomna att delta i våra möten och aktiviteter.

En grupp studenter i parkmiljö på campus frescati. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Möten och aktiviteter

För närvarande sker många av våra aktiviteter online – håll utkik i Athena!

Ungefär en gång i månaden har vi möten där vi pratar om saker som sker vid institutionen och som påverkar studenterna. Du som är student på institutionen får kallelsen via vår sida i Athena.

En gång i veckan anordnar vi en "Lingostuga" där vi träffas och pluggar tillsammans. Vi ses i C315 mellan kl. 15-17 varje onsdag och fikar, diskuterar och pluggar. Dessutom anordnar vi lägre seminarier (där studenter får möjlighet att träna sig på att hålla föredrag på ett lite mer informellt sätt) och andra studiesociala aktiviteter, som spelkvällar till exempel. Tidigare har vi haft arbetsmarknadsdagar med presentationer av alumner och det är vår ambition att genomföra dessa även i framtiden.

 

Engagera dig

Det finns alltid plats för nya medlemmar i ÄrLings styrelse och vi behöver studenter på alla nivåer och från olika kurser på institutionen. Genom att engagera dig i studentrådet kommer du inte bara få träffa många andra lingvistikstudenter, utan du får också möjligheten att påverka din utbildning och samla många viktiga erfarenheter.

 

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på arling@ling.su.se ifall du har frågor, problem eller synpunkter. Mer information om vårt arbete, våra möten och aktiviteter finns först och främst på vår sida i Athena, som du som är student vid institutionen har tillgång till. Kontakta oss gärna om du inte har kommer åt Athenasidan.

Vi har även en sida facebook som vi uppdaterar regelbundet.

Vi ser fram emot att höra från dig!

 

På denna sida