Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande databehandling för språkvetare

Kursen ger kunskaper om datasystem och databehandling som en bas för bearbetning av språk.

Kursen ger grundläggande färdigheter i att använda UNIX-skalet för att bearbeta och analysera lingvistisk data. Kursen behandlar filhantering, elementär textbearbetning, reguljära uttryck och enkel kvantitativ analys.