Världens språk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över variationen i världens språk. Ett antal språkdrag beskrivs och förklaras utifrån hur olika språk i världen hanterar dessa, vad som skiljer och vad som är gemensamt. Hur språk kan klassificeras utifrån olika faktorer, språksläktskap, språkkontakt, pidgin- och kreolspråk och vad som är typiskt för språk från olika områden i världen diskuteras också.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen