Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Världens språk

Det här är en grundkurs i lingvistik där vi undersöker variationen i världens språk. Vad skiljer dem åt och vad har de gemensamt? Kursen ges också som delkurs inom Lingvistik I, 30hp.

Kursen ger en översikt över variationen i världens språk. Ett antal språkdrag beskrivs och förklaras utifrån hur olika språk i världen hanterar dessa, vad som skiljer dem och vad de har gemensamt. Vidare diskuteras klassificering av språk, språksläktskap, språkkontakt, pidgin- och kreolspråk och vad som är typiskt för språk från olika delar av världen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en salsskrivning.

  Examinator

  HT20:
  Tove Nilsson Gerholm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se