Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkets evolution, utveckling och variation

Pratar vi alla engelska om 100 år? Kursen behandlar frågor om hur språk uppstått, hur och varför språk förändras, hur barn tillägnar sig språk och varför det finns så många olika språk i världen.

Kursen behandlar frågeställningar kring språket som fenomen: dess biologi och evolution, språktillägnande och språkmodellering liksom språkförändring och språksläktskap med mera. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik I, 30 hp. 

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

   Kursen examineras genom en salsskrivning. 

  Examinator

  HT20:
  Tove Nilsson Gerholm
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se