Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkets evolution, utveckling och variation

Pratar vi alla engelska om 100 år? Kursen behandlar frågor om hur språk uppstått, hur och varför språk förändras, hur barn tillägnar sig språk och varför det finns så många olika språk i världen.

Kursen behandlar frågeställningar kring språket som fenomen: dess biologi och evolution, språktillägnande och språkmodellering liksom språkförändring och språksläktskap med mera. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik I, 30 hp.