Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp

Om kursen

Pratar vi alla engelska om 100 år? Kursen behandlar frågor om hur språk uppstod, hur och varför språk förändras, hur barn tillägnar sig och utvecklar sitt språk och varför det finns så många olika språk i världen. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen