Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik för programstudenter

Praktikkursen ges under sista terminen på kandidatprogrammet i lingvistik.

Genom att göra praktik i tio veckor får du prova på att använda dina lingvistikkunskaper ute i arbetslivet. Du kan praktisera på ett företag, en myndighet eller inom en annan organisation. 

Praktikkursen kan sökas av studenter antagna till kandidatprogrammet i lingvistik. Kursen ges under programmets sjätte och sista termin.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av praktik på en arbetsplats i en omfattning som motsvarar anställning på heltid i minst sex och högst tio veckor. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt intyg från praktikhandledaren att studenten har fullgjort de avsedda arbetsuppgifterna samt en kortfattad rapport från verksamheten skriven av studenten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition