Profiles

María Bernal. Universitetslektor i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Docent. Ämnesansvarig.

Maria Bernal Linnersand

Universitetslektor, Docent

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 44 48
E-post maria.bernal@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 548
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Publikationer (i DiVA) 
Forskningsdatabasen

Undervisning

Grundläggande och avancerad nivå

 • Nybörjarkursen (förberedande kurs)
 • Spansk grammatik (Sp. I och II), grammatikföreläsningar och språkstruktur med övningar
 • Språkkunskap; Introduktion i språkvetenskap (Sp. II)
 • Lingvistik, diskurs och pragmatik (Sp. III)
 • Introduktion - uppsatsskrivande (termin 3, termin 4)
 • Text- och diskursanalys (Sp. IV)
 • Sociopragmatik (Sp. IV)
 • Akademisk skrivande (Sp. IV)
 • Tidigare kurser: Kommunikation (Sp. II), Fackspråklig specialkurs med inriktning på Spanien (Sp. III)
 • Handledning och examination av kandidatuppsatser, magisteruppsatser och masteruppsatser

Utbildning på forskarnivå

 • Pragmatik, sociopragmatik (spanska), forskningsmetodik.

Handledning av avslutade doktorsavhandlingsprojekt

 • Geraldine Quartararo. Forskarskolan i språkvetenskap-FoSpråk. SU. La evidencialidad indirecta en aimara y en el español de La Paz. Un estudio semántico-pragmático de textos orales. Huvudlandledare. Disputationsdatum 16 juni 2017.
 • Janaina Negreiros-Persson. SU. Confrontación y (des)cortesía en los juicios orales a la junta militar en la Argentina. Presentación de la imagen pública y sus ecos sociales. Handledare (Huvudhandledare: Ken Benson). Disputationsdatum 8 oktober 2016.
 • Susanne Henning. SU. Opinión-acuerdo/desacuerdo y ofrecimiento-aceptación/rechazo en la conversación coloquial sueca y española entre familiares y amigos. Handledare (Huvudhandledare: Diana Bravo). Disputationsdatum 17 sept. 2015.

Handledning av pågående doktorsavhandlingsprojekt (SU = Stockholms universitet):

 • Marco Berton. La riqueza léxica en estudiantes suecos de Español Lengua Extranjera. Huvudhandledare. Preliminärt disputationsdatum: vt20.

Pedagogiska projekt

 • 2016-2017. Utvecklingsarbete, kursplaneanalys i romanska språk på grundnivå. Pedagogisk utveckling, skriftligt uttrycksfärdighet.
 • 2010-2011. Utvecklingsarbete, kurserna Spanska för arbetslivet I och II.
 • 2010-. Utvecklingsarbete, kurserna i Grammatik.
 • 2002. Utvecklingsarbete, kursen Nybörjarkurs i spanska.
 • 2002. Utveckling/uppgradering av datorstödd språkundervisning (Palabras - spansk basvokabulär. Saskia Läromedel).

Administrativa uppdrag

 • 2015- Ledamot. Styrgrupp för Romling (Romanska språkforskning). Stf. koordinator.
 • 2015. Ledamot. Styrgrupp för forskningssamarbete mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet inom språk och språkutveckling.
 • 2013-2015. Ämnesföreträdare i spanska. Romanska och klassiska institutionen.
 • 2015-2017. Ledamot (lärarrepresentant), institutionsstyrelse vid Romklass, invald.
 • 2014. Ledamot (lärarrepresentant), institutionsstyrelse vid Romklass, föreslagen av valkommittén.
 • 2014. Ledamot vid Strategigruppen. Romklass.
 • 2010-2013. Avdelningsföreståndare/ämnesansvarig för spanska inom Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier (ISPLA).
 • 2012- Samordnare av Multiele Master Masterprogram - Tillägnande och utlärande av spanska i flerspråklig och interkulturell kontext 120 hp.
 • 2007-2010. Mål- och strategigruppen. ISPLA
 • 2005-2007. Ledamot av styrgruppen för den nationella forskarskolan i romanska språk (FoRom) som doktorandrepresentant
 • (2004-2006) Jämställdhetsgruppen

 

Forskning

Forskning

Pragmatik, sociopragmatik, artighetsstudier, diskursmarkörer, talad spanska, juridisk diskurs, politisk diskurs.

Pågående projekt

 • 2005- . Deltagande i EDICE-projektet (Artighetsstudier i spanska: www.edice.org) som leds av professor Diana Bravo.
 • Språk, identiteter och subjektiviteter i politisk diskurs i de romansk språktalande länderna: språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv (ROMPOL). Riksbankens Jubileumsfond. 
 • Språk och makt. Forskningsnärverk inom Stockholms universitet/TEMA.
 • Tillsammans med en europeisk forskargrupp, samarbetsprojekt Narrativas del conflicto en la prensa española.
 • Social och diskursiv praxis i den rättsliga kontexten: interaktion, face och (o)artighetsstrategier i rättegången mot terrordåden i Madrid 2004.

Avslutade projekt

 • 2011-2013. Research Exchange with the University of the Atlantic in Barranquilla, Colombia. Ledare: professor Diana Bravo. Stockholms universitet.
 • 2010-2013. Fonocortesía (”Artighet, oartighet och prosodiska drag”), projekt finansierat av spanska Utbildningsdepartamentet. Ledare: professor Antonio Hidalgo, Universitetet i Valencia (Spanien).
 • 2009-2010. Deltagande vid projektet Estudios de interacción verbal en Estocolmo y Santiago/Verbal Interaction Studies in Santiago and Stockholm. STINT-finansierat utbytesprojekt med Pontificia Universidad Católica de Chile åren 2006-2011.
 • 2006-2007. FIIK Forskningsprogram för interkulturell kommunikation, Pedagogiska institutionen (SU) (avslutad).

Vetenskapliga uppdrag

 • 2012-2017. Review Editor för tidskriften Sociocultural Pragmatics (SOPRAG).
 • 2017- Assisting Managing Editor Sociocultural Pragmatics (SOPRAG).

Referee-uppdrag

Granskare för artiklar publicerade i följande konferensvolymer:

Escamilla Morales, J., & Henry Vega, G. (eds.) (2013)  Miradas multidisciplinares a los fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico. Universidad del Atlántico-Programa EDICE, e-book.

Orletti, F. & Mariottini, L. (eds.) (2010). (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio). Roma Tre-Programa EDICE, e-book.

Rodríguez Alfano, L. (2009) La (des)cortesía y la imagen social en México. Estudios semiótico-discursivos desde varios enfoques analíticos. Nuevo León, México: FFyL, UANL-Programa EDICE.

Referee-uppdrag för internationella tidskrifter:

Sintagma, Pragmatics, Applied Linguistics, Moderna Språk, Signo y Seña, RILL, Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas, BeLLS-Bergen Language and Linguistics Studies, Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, Spanish in Context,

Vetenskaplig kommitté vid internationella konferenser:

(2017) The Pragmatics of Negation. Stockholms universitet, 31 maj -  2 juni.

(2016) ROMPOL II. Political discourse and the extremes in the Romance Speaking Countries: Linguistics and Social Science perspectives. Stockholms universitet, 21-21 oktober 2016 .

(2016) VII Coloquio Internacional del Programa EDICE. California State University, Los Ángeles, 28 mars-1 april 2016.

(2014) ROMPOL I. Discurso político en los países de lenguas romances: nuevas perspectivas en la interfaz de la lingüística y las ciencias sociales. Stockholms universitet, 9-11 oktober 2014.

(2014) Hablar las lenguas romances. The ninth GSP International Conference. Stockholms universitet, 9-12 april 2014.

(2013) VI Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universidad de Nuevo León, Monterrey, México, 1-4 december 2010

(2011) EUROSLA 21. 21st Annual Conference of the European Second Language Association. Stockholms universitet, 8-10 september 2011.

(2011). Interfaces en el Estudio del Diálogo, Stockholms universitet, april 2011.

(2010) V Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 2-6 december 2010.

(2008) IV Coloquio Internacional del Programa EDICE. Universitá Roma Tre, Italien. 25-27 september 2008.

(2007) II Congreso de Hispanistas y Lusitanistas Nórdicos. Stockholms universitet, 25-27 oktober 2007.

 

Betygsnämnd (disputation)

- 24 mars 2017. Stockholm universitet. "L’ordine sociale a tavola. L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi" (Franco Pauletto).

- 15 december 2016. Aarhus University. "Concienciación sociopragmática en el aula de español como lengua extranjera" (Natalia Morollón Martí).

- 9 september 2016. Uppsala universitet. "Copresencia y disponiblidad. Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multi-partitas por videoconferencia" (Aránzazu Santos Muñoz).

 

Sakkunniguppdrag

- Docentur. Oslo universitet. 2017.

- Tenure-track assistant professorship in Spanish language. University of Copenhage. 2015.

- Førsteamanuensis i spansk språk. Universitetet i Bergen. 2014.

 

Andra tjänstetillsättningar:

- Post doc i romanska språk. Romling/Stockholms universitet. 2016.

- Doktorandanställningar vid Stockholms universitet (5 st.).

- Adjunktur i spanska. ISPLA/Stockholms universitet. 2012.

 

Gästföreläsningar

 • 2014, 2012. University of Copenhagen, Danmark.
 • 2012. Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.
 • 2012. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
 • 2009. Pontificia Universidad Católica de Chile.
 • 2004. Universidad de Valencia, Spanien.

 

Senaste publikationer (för publikationslista se DiVA)

 • Bernal, M. (forth. 2017) Teaching Sociopragmatics: Facework, Politeness and Impoliteness in Spanish Colloquial Conversations. I Gutiérrez Bassols, J. & Dumitrescu, D. (ed.) The Learning of Spanish Pragmatics: From Research to Practice. Oxford: Routledge.
 • Bernal, M. & Hernández Flores, N. ( 2016) Variación sociopragmática en la enseñanza del español: aplicación didáctica de un cuestionario de hábitos sociales. Journal of Spanish Language Teaching, ISSN 2324-7797, E-ISSN 2324-7800.
 • Bernal, M. (2016) Autoimagen e imagen de rol en el metadiscurso parlamentario: Iglesias (Podemos) vs. Villalobos (PP). I Dumitrescu, D. & Bravo, D. (eds.). Actividades de imagen y situación comunicativa en discursos en español. Buenos Aires: Editorial Dunken. 
 • Bernal, M. (2015) Barbarie, hordas y tiros de gracia: discurso autoritario, ideología e imagen social en las esquelas recordatorias de las víctimas de la Guerra Civil Española. I Bravo, D. & Bernal, M. (eds.) Perspectivas sociopragmáticas y socioculturales del análisis del discurso. Buenos Aires: Editorial Dunken, 91-139.
 • Bravo, D. & Bernal, M. (eds.) (2015) Perspectivas sociopragmáticas y socioculturales del análisis del discurso. Buenos Aires: Editorial Dunken.

 

Senast uppdaterad: 5 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa