Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

 • 120 hp

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans.

För att få spetskompetens och gå vidare i livet

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang. Programmet ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans.

De obligatoriska kurserna innehåller cirka 6–8 campusträffar per termin, träffarna är förlagda till torsdagseftermiddagar.

 • Programöversikt

  Utbildningen ges på halvfart och pågår under 4 år. För mer information om programmet se även:

  Studiegång, masterprogram

   

  År 1

  Ges höstterminer

  Naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp, UM7013

  Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7.5 hp, UM7014

   

  Ges vårterminer

  Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp, UM7050

  Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7.5 hp, UM7051

   

  År 2

  Studiegång gäller år 2 och 3

  I programmen läser du 30 hp valbara kurser och 30 hp valfria kurser.
   

  Valbara kurser

  De valbara kurserna som erbjuds är speciellt framtagna för dig som läser vårt masterprogram. Kurserna går enligt ett rullande tvåårigt schema:

  Valbara kurser

  Du ansvarar själv för att söka de valbara kurserna via antagning.se


  Valfria kurser

  Valfria kurser väljs bland ordinarie kursutbud vid Stockholms universitet eller andra lärosäten. Valfria kurser kan läsas på grundnivå och avancerad nivå. Du kan välja kurser även i andra ämnen, t ex pedagogik, matematik eller något naturvetenskapligt ämne.

  Du ansvarar själv för att söka de valfria kurserna och det krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Du har också möjlighet att använda kurser du redan läst om de inte ingår i din lärarexamen. Diskutera i så fall detta med programmets studievägledare.

  År 3

  Se år 2 ovan.

  År 4

  Sista året läser du 30 hp självständigt arbete. Kursen löper över hela år 4.

  Kurs:

  Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik, 30 hp, UM9005

  Självständigt arbete

  Här hittar du förslag pågående forskningsprojekt du kan medverka i:
  Självständiga arbeten

 • Så ansöker du

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Programmet brukar vara öppna för sen anmälan.

  Om sen anmälan

  Obligatorisk dokumentation

  Kom ihåg att ladda upp din lärarexamen eller motsvarande på antagning.se

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt Kerstin som läste magisterprogrammet inom naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (1:51 min)

   

   

 • Kontakt

  Studievägledare, e-post: studievagledning@mnd.su.se