Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och programmet ges på distans.

NNDMO Programsida

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang. Programmet ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Utbildningen ges på halvfart och pågår under fyra år. De obligatoriska kurserna har 6-8 distansträffar per termin. Distansträffarna på de obligatoriska och valbara kurserna är företrädesvis förlagda till torsdag eftermiddag.

Observera att programmet endast startar höstterminer.