Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bedömning och betygsättning med inriktning mot matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Kursen ges som valbar kurs i masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Betyg och bedömning belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i beprövad erfarenhet, aktuell forskning och teorier om kunskapsbildning, bedömning och betygssättning.

Innehållet väljs att inriktas mot betyg och bedömning i ämnet matematik eller i naturvetenskapliga ämnen.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång