Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning och betygsättning med inriktning mot matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Kursen ges som valbar kurs i masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Betyg och bedömning belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i beprövad erfarenhet, aktuell forskning och teorier om kunskapsbildning, bedömning och betygssättning.

Innehållet väljs att inriktas mot betyg och bedömning i ämnet matematik eller i naturvetenskapliga ämnen.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen är helt på distans, utan fysiska träffar, och består av föreläsningar, seminarier och övningar. I kursen ingår obligatoriska seminarier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig redovisning av projektarbete och opposition på andras projektarbeten.

  Examinator

  Samuel Sollerman

  Maria André

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Maria Andrée, maria.andree@su.se
  Samuel Sollerman, samuel.sollerman@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se