Profiles

Samuel Sollerman 2

Samuel Sollerman

Föreståndare PRIM

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 33
E-post samuel.sollerman@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 562
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Föreståndare för forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen)
- Doktorand i matematikämnets didaktik med inriktning mot bedömning.
- Ämnesexpert i matematik för PISA-undersökningarna 2012 och 2015 i Sverige.
- Projektansvarig för matematiken i PISA-undersökningen 2018 i Sverige.
- Projektansvarig för matematiken i TIMSS-undersökningen 2019 i Sverige.
- Ansvarig i PRIM-gruppen för statistiska analyserna av bl.a. resultaten i nationella provresultat.
- Deltar i svenska expertgruppen för PIAAC-undersökningen.
 

Undervisning

Föreläsningar om bedömning, nationella prov och PISA-undersökningen (med fokus på matematik). Urval av senaste föreläsningarna:

- Stockholm, mars 2018, Föreläsning vid Stockholms universitet, "Digital tests in Sweden - possibilities and challenges"

- Karlstad, mars 2018, Föreläsning vid Karlstads universitet, "Internationella studier"

- Örebro, mars 2017, Föreläsning vid Örebro universitet, "Matematiken och matematikresultaten i PISA och TIMSS"

- Stockholm, mars 2017, Föreläsning vid Stockholms universitet, "The results from PISA 2015 from a Swedish perspective: Results and trends"

- Stockholm, december 2016, Offentlig föreläsning, ”Vad säger PISA 2015?”

- Stockholm, Örebro och Malmö, februari 2015, Föreläsningar på provledarutbildning för PISA, ”PISA-resultat och resultatutveckling

- Stockholm, mars 2015, Föreläsning vid Stockholms universitet för lärare från gymnasieskolor, ”PISA och eleverna

- Freiburg, juni 2015, Föreläsning på Pädagogische Hochschule i Freiburg, ”PISA-results in a Swedish perspective

- Oslo, september 2015, Föreläsning på CEMOs konferens Standard setting in the Nordic countries vid Oslo universitet, ”Combining test grades based on cut scores with qualitative points

- Oslo, oktober 2015, Huvudtalare vid konferensen Nordic Mathematics Assessment Network vid Oslo universitet, ”Oral assessment in mathematics

Forskning

Forskningsintresset ligger inom området validitet i storskaliga mätningar av matematikkunskaper. Forskningsintresset inrymmer frågeställningar om relationen mellan internationella storskaliga mätningar och matematikkunskaper i en svensk kontext, detta inkluderar såväl tolkningen som användningen och konsekvenserna av dessa storskaliga mätningar och resultat som erhålls från dem.

Mer info finns i forskningsdatabasen.

Senast uppdaterad: 28 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa