PRIM-gruppen är ansvariga forskare för matematiken i Sverige i de internationella studierna PISA och TIMSS. Detta innebär att vi har ett forskningsintresse i dessa studier samt är delaktiga i flertalet delar i processen för dessa internationella studier. Vi är bland annat engagerade i uppgiftskonstruktion, kodning av elevsvar och översättningar men även i analyser, fördjupningar och rapportskrivande.

Läs mer om de internationella studierna PISA och TIMSS via länkarna.