Om PRIM-gruppen

PRIM-gruppen är en forsknings- och provutvecklingsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens (främst inom matematikområdet).

PRIM-gruppens inriktning inkluderar såväl utveckling, analys och konstruktion av centralt utarbetade prov, nationella utvärderingar och internationella kunskapsmätningar som bedömning med formativ inriktning och feedback. Forskningen omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa analyser på främst empiriska data. Fortlöpande forskningsverksamhet bedrivs i anslutning till utvecklandet av bedömningsmetoder och mätinstrument kopplade till kunskapsundersökningar. Av speciellt intresse är frågor kring bedömning av matematik i storskaliga nationella eller internationella undersökningar.

PRIM-gruppen grundades 1984 med det initiala syftet att konstruera standardprov i matematik. Sedan dess har gruppen utvecklats, både till innehåll och storlek, och är idag en forsknings- och provutvecklingsgrupp som bland annat bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för såväl grundskolan som gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Gruppen bedriver även forskning med inriktning mot internationella kunskapsundersökningar och PRIM-gruppen är ansvariga för matematik i de internationella studierna PISA och TIMSS i Sverige.

 

Kontakt

På denna sida