Bedömningsstöd

PRIM-gruppen utvecklar och konstruerar bedömningsstöd i matematik på uppdrag av Skolverket.

Bedömningsstöden har olika form och riktar sig till grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen. Det stöden har gemensamt är att de syftar till att stödja bedömning eller kartläggning av en elevs visade kunskaper.
 

Barn som står efter varandra.
Illustration: Jens Ahlbom
 

Grundskola

Bedömningsstöd grundskola

 

Gymnasieskola

Bedömningsstöd gymnasieskola

 

Grundsärskola

Bedömningsstöd grundsärskola

 

Kommunal vuxenutbildning

Bedömningsstöd kommunal vuxenutbildning

 

Kontakt

På denna sida