Vid Lärarhögskolans start 1956 var utveckling av och forskning kring standardprov en viktig uppgift. En annan viktig del var de longitudinella studierna, bl a av elevers kunskapsutveckling, som genomfördes under en följd av år. En mycket viktig del i Lärarhögskolans och numera Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitets verksamhet har varit och är utvärderingar av olika slag.

Den forskningsmiljö som här kommer att beskrivas har alltså olika och djupa traditioner, men utmärks på senare år av ett nytänkande framförallt vad gäller bedömning av kunskap och kompetens samt konstruktion av prov och annat bedömningsmaterial.