Stockholms universitet

Forskningsprojekt Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov

Betydelsen av kunskapsprov som ett sätt att mäta individers kunskaper ökar i samhället och resultaten används som underlag av beslutsfattare. Flera stora kunskapsprov genomförs kontinuerligt, såsom högskoleprovet och de nationella proven i skolan samt de internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS.

Innan en uppgift kan bli aktuell för att ingå i ett prov behöver den utprövas och egenskaper såsom svårighetsgrad bestämmas. Med tillgång till en uppgiftsbank av noggrant utprövade uppgifter kan provkonstruktionen göras effektivare och säkrare, det är lättare att konstruera prov som har en given svårighetsnivå samt att göra proven jämförbara över tiden.

När ett prov är datorbaserad kan uppgifterna väljas baserad på individens kunskaper. På så sätt får man mer information om uppgiften som utprövas. Vi kommer att utveckla nya statistiska metoder som drar nytta av de speciella förutsättningar som digitaliseringen skapar. Vi kommer att skapa fritt tillgänglig mjukvara och implementera och förfina metoderna i samband med digitaliseringen av de nationella proven i matematik i samarbete med PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.

Den i projektet planerade förbättringen av utprövningsprocessen leder i förlängningen dessutom till en högre kvalitet i framtida kunskapsprov, vilket är till stor nytta för den enskilde provtagaren såväl som för samhället i stort.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Frank Miller

Professor

Statistiska institutionen
Porträttbild på Frank Miller. Foto: Statistiska institutionen

Medlemmar

Frank Miller

Professor

Statistiska institutionen
Porträttbild på Frank Miller. Foto: Statistiska institutionen

Jonas Bjermo

Universitetslektor

Statistiska institutionen
Jonas Bjermo

Ellinor Fackle Fornius

Universitetslektor

Statistiska institutionen
Ellinor Fackle Fornius

Astrid Pettersson

Professor emerita

Institutionen för ämnesdidaktik
Astrid Pettersson

Samuel Sollerman

Föreståndare PRIM, universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik
Samuel 2020

Mahmood Ul Hassan

Universitetslektor

Statistiska institutionen
Mahmood Ul Hassan. Foto: Statistiska institutionen

Samantha Ehrlich

Forskarstuderande, provutvecklare

Institutionen för ämnesdidaktik
Samantha Ehrlich (Photographer: Sören Andersson)

Maria Nordlund

Projektledare

Institutionen för ämnesdidaktik
Maria Nordlund

Anette Nydahl

Provutvecklare

Institutionen för ämnesdidaktik
Anette Nydahl

Publikationer