Publikationerna kan beställas direkt från PRIM-gruppen om inget annat anges.

Angivna priser gäller vid direktköp från PRIM-gruppen. Samtliga priser är inklusive moms. Portokostnader tillkommer och betalning sker mot faktura eller inbetalningskort.