Publikationer

PRIM-gruppens forskning och beprövade erfarenhet kring bedömning dokumenteras i en rad publikationer.

Publikationerna är främst i form av artiklar, böcker och rapporter. Här presenteras tre aktuella publikationer författade av medarbetare i PRIM-gruppen. Fler publikationer från PRIM-gruppen finns i DiVA.

Illustration: Jens Ahlbom

Publikationer i DiVA registrerade på PRIM-gruppen

 

Bok: Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst

Vill du läsa mer om bedömning? Medarbetare i PRIM-gruppen har publicerat en bok om bedömning baserat på PRIM-gruppens verksamhet. Boken är reviderad och finns att ladda ner.

Läs mer om boken

 

Rapport: Svenska elevers styrkor i matematik – TIMSS 2019

Rapporten är skriven av Samuel Sollerman och Anette Nydahl, PRIM-gruppen. Den diskuterar svenska elevers relativa styrkor i matematik baserad på kunskapsprofiler. I rapporten diskuteras även dessa styrkor i en nordisk kontext.

Läs mer om rapporten

 

Rapport: Bedömaröverensstämmelse i nationella prov

Rapporten berör frågor som: Vilka uppgifter och uppgiftstyper är möjliga att bedöma lika? Vad karaktäriserar uppgifter som har låg respektive hög överensstämmelse? Hur överens är externa bedömare med bedömande läraren? Rapporten är skriven av Charlotte Nordberg, Astrid Pettersson och Samuel Sollerman, PRIM-gruppen.

Läs mer om rapporten

På denna sida