Kontakt

Telefon

08-16 20 00 (växel)

E-post

prim@su.se (PRIM-gruppen)
np3.prim@su.se (Nationella provet för årskurs 3)
np6.prim@su.se (Nationella provet för årskurs 6)
np9.prim@su.se (Nationella provet för årskurs 9)
np1.prim@su.se (Nationella provet för kurs 1)

Postadress

PRIM-gruppen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress

Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 20 A, plan 5
114 18 Stockholm

Hitta till PRIM-gruppen

PRIM-gruppen i Google maps

 

 

Ledning

 

Administration och layout

 

Provansvar

 

Provutveckling

 

Doktorander

 

Seniora forskare

På denna sida