Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik B

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida UM7014
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen.

I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökande arbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierande erfarenheter.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida magisterprogrammet - med studiegång

Programsida masterprogrammet - med studiegång