Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen. I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökande arbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierande erfarenheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen