Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik B

 • 7,5 hp

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i naturvetenskapsämnenas didaktik men kan även läsas som fristående kurs (kurskod UM7014). Kursen ges även inom ämneslärarprogrammet (kurskod UM8030).

Studenter
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen.

I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökande arbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierande erfarenheter.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans, med cirka 4 obligatoriska träffar. Träffarna är förlagda till torsdagseftermiddagar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat visas i första hand för innevarande termin och uppdateras kontinuerligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur UM7014, UM8030

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jesús Piqueras
  jesus.piqueras@mnd.su.se

  Utbildningsadministration:
  kursadministration@mnd.su.se