Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar forskningsmetoder, både kvalitativa som kvantitativa, inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång