Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida UM8045
Foto: Headway on Unsplash

Kursen behandlar forskningsmetoder, både kvalitativa som kvantitativa, inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång