Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och programmet ges på distans.

Magisterprogram ma nv

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder magisterprogram i matematikämnets didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med matematiskt lärande i andra sammanhang. Programmet ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Utbildningen ges på halvfart och pågår under två år. De obligatoriska kurserna innebär 6-8 träffar per termin.

Observera att programmet endast startar höstterminer.