Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete I

Kursen ingår i Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för matematikämnets didaktik. Detinnefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på annan studentsarbete och försvara sitt eget arbete.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Det självständiga arbetet innebär att du som student planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. Du kommer också opponerar på ett annat arbete samt delta i de seminarier under vilka olika arbeten ventileras.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig och muntlig redovisning av vetenskapligt arbete inommatematikämnets didaktik samt opponering på ett annat självständigt arbete

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Auli Arvola Orlander auli.arvola.orlander@mnd.su.se

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se