Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete I

  • 15 hp

Kursen ingår i Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för matematikämnets didaktik. Detinnefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på annan studentsarbete och försvara sitt eget arbete.