Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik A

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik men kan även läsas som fristående kurs

Student
Foto: Eva Dalin

Kursen behandlar problemställningar och forskningsresultat med fokus på elevers lärande av ett matematiskt innehåll som algebra, aritmetik, geometri och sannolikhetslära.

Även undervisning och lärande inom områdena problemlösning och matematiska resonemang behandlas. Kursen behandlar också matematikfilosofiska frågor samt hur forskning presenteras i matematikdidaktiska artiklar.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans, med cirka 4 obligatoriska träffar. Träffarna är förlagda till torsdagseftermiddagar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik men kan även läsas somfristående kurs.

 • Kontakt

   

  Utbildningsadministration:
  kursadministration@mnd.su.se