Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik A

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida UM8028
Foto: Eva Dalin

Kursen behandlar problemställningar och forskningsresultat med fokus på elevers lärande av ett matematiskt innehåll som algebra, aritmetik, geometri och sannolikhetslära.

Även undervisning och lärande inom områdena problemlösning och matematiska resonemang behandlas. Kursen behandlar också matematikfilosofiska frågor samt hur forskning presenteras i matematikdidaktiska artiklar.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång