Profiles

Hendrik Van Steenbrugge

Hendrik Van Steenbrugge

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 97
E-post hendrik.vansteenbrugge@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I min forskning fokuserar jag främst på läromedlen som grundskolelärare använder och hur dessa resurser används av lärare. Jag gör det ofta utifrån ett multikulturellt perspektiv.

För närvarande studerar jag lärarnas användning av både tryckta och digitala resurser i Sverige, Finland, USA och Flandern (Belgien). Jag gör det med forskare från dessa fyra kontexter. Jag studerar också hur resurser kan stödja lärarnas kollektiva lärande när de förbereder för och reflekterar över sin matematikundervisning. Jag undersöker även hur gymnasieelevernas resonemang utvecklas när de löser matematiska uppgifter.

Senast uppdaterad: 4 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa