Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik B

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik men kan även läsas som fristående kurs.

Student

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnets didaktik.

Områden som bedömning, IKT, affekt, flerspråkighet och lärarkunskap behandlas. Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras.