Matematikämnets didaktik B, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnets didaktik. Områden som bedömning, IKT, affekt, flerspråkighet och lärarkunskap behandlas. Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen