Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik B

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida UM8029
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnets didaktik.

Områden som bedömning, IKT, affekt, flerspråkighet och lärarkunskap behandlas. Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång