Stockholms universitet

Lärarexamina

 

Studenter som är antagna till lärarprogrammet har rätt att slutföra sin utbildning för att få lärarexamen senast 30 juni 2023.

Lärarexamen 120 poäng (Degree of Bachelor of Education)
(yrkesämnen i gymnasieskolan) inkl examensarbete 10 poäng samt omfattande yrkesverksamhet och relevant högskoleutbildning om minst 60 p eller motsv. utbildning.

Lärarexamen 140 poäng (Degree of Bachelor of Education)
(förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år) inkl examensarbete minst 10 poäng

Lärarexamen 180 poäng (Degree of Master of Education)
(grundskolans senare år) med minst en fördjupning till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

Lärarexamen 180, 200, 220 poäng (Degree of Master of Education)
(gymnasieskolan) med två fördjupningar till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

 

Studenter som är antagna till lärarprogrammet har rätt att slutföra sin utbildning för att få lärarexamen senast 30 juni 2023.

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Grundnivå (Bachelor of Science/of Arts in Education)

 • Lärarexamen 180 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (gymnasielärare i yrkesämnen, inkl vård, hälsa och omsorg)
 • Lärarexamen 210 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år)

Avancerad nivå (Master of Science/of Arts in Education)

 • Lärarexamen 240 högskolepoäng, (grundskolans tidigare år)
 • Lärarexamen 270 högskolepoäng (grundskolans senare år)
 • Lärarexamen 270, 300 eller 330 högskolepoäng (gymnasieskolan)

För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och att studenten fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.

 

Studenter som är antagna till ämneslärarprogrammet har rätt att slutföra sin utbildning för att få lärarexamen senast 31 december 2024.

Grundnivå

 • Yrkeslärarexamen 90 högskolepoäng (Higher Education Diploma in Vocational Education)   
 • Grundlärarexamen (fritidshem) 180 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education –Extended School)
 • Förskollärarexamen 210 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)

Avancerad nivå

 • Grundlärarexamen (förskoleklass, åk 1-3) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1-3)
 • Grundlärarexamen (åk 4-6) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6)
 • Ämneslärarexamen (åk 7-9) 270 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education)
 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan) 300-330 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education)
 

Grundnivå

 • Yrkeslärarexamen 90 högskolepoäng (Higher Education Diploma in Vocational Education)
 • Grundlärarexamen (fritidshem) 180 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education –Extended School)
 • Förskollärarexamen 210 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)

Avancerad nivå

 • Grundlärarexamen (förskoleklass, åk 1-3) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1-3)
 • Grundlärarexamen (åk 4-6) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6)
 • Ämneslärarexamen (åk 7-9) 240-270 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education)
 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan) 300-330 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education)
På denna sida