Kurser på forskarnivå

Kurserna på forskarnivå vid Institutionen för ämnesdidaktik riktar sig i första hand till våra egna forskarstudenter, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade.

I forskarutbildningen vid Institutionen för ämnesdidaktik ingår kurser om sammanlagt 90 hp för en doktorsexamen, varav 30 hp är obligatoriska och 60 hp är valbara kurser. Forskarstuderande som vill ta en licentiatexamen läser kurser motsvarande sammanlagt 45 hp, varav 15 hp är obligatoriska och 30 hp är valbara.

Valbara kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola

 

Nybildad institution

Institutionen för ämnesdidaktik bildades 1 januari 2022 genom en sammanslagning av tre institutioner vid Stockholms universitet. Arbete pågår med att samordna kurser på forskarnivå och vårt kursutbud kommer därför att uppdateras efter hand.

 

Kurser som ges VT 2022

Diversity in Mathematics Teacher Education (UM022FN) 4 ECTS credits

Syllabus UM022FN (93 Kb)

Course description UM022FN - Spring 2022 (104 Kb)

Time: May 16-18, 2022
Location: On campus
Language: English
Organizers: Kicki Skog and Lisa Österling 

Deadline for enrollment: May 1, 2022
Enrollment for the course Diversity in Mathematics Teacher Education

Litteracitet och multimodalitet (US109DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US109DO - gäller från VT 2022 (392 Kb)

Kursansvariga: Ewa Jacquet och Pia Visén

Schema VT 2022

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning (US019DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US019DO - gäller från HT 2021 (381 Kb)

Kursansvarig: Una Cunningham

Schema VT 2022

Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning (US021DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US021DO - gäller från HT 2021 (569 Kb)

Kursansvarig: Una Cunningham

Schema VT 2022

Valbara kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola:

Akademiskt skrivande för internationell publicering (EN1AWFP) 7,5 hp

Kursansvarig: Beyza Björkman

Schema VT 2022

Läs mer om kursen

Lingvistisk etnografi (US015DO) 7,5 hp

Kursansvarig: Christina Hedman

Schema VT 2022

Läs mer om kursen

Visuella källor (KV1VISU) 7,5 hp

Kursansvarig: Anna Näslund Dahlgren

Läs mer om kursen (inkl. schema VT 2022)

 

Kurser som ges HT 2022

Litteraturdidaktik (US020DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US020DO - gäller från HT 2020 (428 Kb)

Orienteringskurs för doktorander (UM002FN) 3 hp
Orientational Course for PhD-students (UM002FN) 3 ECTS credits

Kursplan UM002FN - gäller från VT 2010 (47 Kb)

Time: September 19 – December 23, 2022
Teaching-form: Combination on-campus and distance
Pace of study: Half-time
Language: Swedish, or English if English-speaking students enroll
Organizer: Eva Norén 

Deadline for enrollment: September 12, 2022
Enrollment for Orientational Course for PhD-students

Pragmatiska perspektiv på lärande (UM020FN) 15 hp

Kursplan UM020FN - gäller från VT 2010 (203 Kb)

Tid: 8 september 2022 – 12 januari 2023
Plats: Huvuddelen av undervisningen sker på distans
Studietakt: Halvfart
Undervisningsspråk: Svenska
Kursansvariga: Iann Lundegård

Sista anmälningsdag: 1 september 2022
Anmälan till Pragmatiska perspektiv på lärande

Språkdidaktiska forskningsperspektiv (US022DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US022DO - gäller från HT 2021 (439 Kb)

 

Andraspråks- och flerspråkighetsforskning i didaktiskt perspektiv (US007DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US007DO - gäller från VT 2021 (404 Kb)

 

Språkteori i didaktiskt perspektiv (US008DO) 7,5 hp

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista US008DO - gäller från HT 2021 (662 Kb)

 

Kontakt

För frågor om forskarutbildning eller anmälan till kurser på forskarnivå:

Sök bland våra utbildningar