Profiles

Björn Kindenberg

Björn Kindenberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post bjorn.kindenberg@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 210
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är licentiand (50%) inom Ämnesdidaktiska forskarskolan och hör till Institutionen för språkdidaktik. Doktorandutbildning inom forskarskolan kombineras med undervisning och utvecklinglärarskap åt Stockholms stad och jag arbetar 50% som lärare och IT-pedagog på Grimstaskolan i Vällingby, samt vid lärarforskningsplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS).  

Min licentiatuppsats undersöker ämneslärares användning, anpassning (transformation) av undervisningsmodeller som fokuserar på språkutvecklande arbetssätt, exempelvis genrepedagogik. Projektet har formen av en fallstudie av ett språkutvecklande arbetssätt i historieämnet (högstadiet). 

STLS är indelat i nätverk som följer skolans ämnesindelning och jag ingår som en av flera koordinatorer i nätverket för svenska och svenska som andraspråk. I rollen som koordinator stöttar vi dels lärare i egna forsknings- och utvecklingsprojekt av språkdidaktisk relevans, dels bedriver vi ett eget forskningsprojekt, som undersöker undervisning som rör texters budskap och tematik. 

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska som andraspråk och SO i årskurs 4-9 samt fil mag i pedagogik. Jag har ca 20 års erfarenhet av arbete i skolan som lärare, skolbibliotekarie, språkutvecklare och IT-pedagog.

Jag har sedan 2013 varit anställd som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), men är från 2016 tjänstledig för licentiandstudier.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Björn Kindenberg.

  I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.Läs merFörfattarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang. Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen. Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen.Flerspråkighet som resurs vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Boken är användbar för lärare i såväl svenska som andraspråk som andra ämnen, liksom för skolledare och beslutsfattare som arbetar för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever.

 • 2017. Björn Kindenberg, Maria Wiksten.

  Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag att utveckla både elevernas kunskaper och språk. När eleverna arbetar med NO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

  Språkutvecklande NO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkten i NO-ämnet. Boken hjälper dig till exempel med hur du: stöttar eleverna vid läsning av naturvetenskapliga texter, arbetar med modelltexter för att utveckla elevernas skrivande, formulerar muntligt, utmanande frågor, går igenom ord och begrepp i en text osv.

  Innehållet utgår från den senaste forskningenom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 • 2016. Björn Kindenberg. Svenska, 58-72
 • 2016. Björn Kindenberg, Pia Nygård Larsson. Flerspråkighet som resurs, 129-141
 • 2017. Per-Olof Wickman, Björn Kindenberg.

  Det finns idag inget särskilt språkbruk, som visar att lärares kunskaper vilar på en gemensam vetenskaplig grund. Därför behövs didaktiken – lärarnas egen vetenskap.

Visa alla publikationer av Björn Kindenberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa