Profiles

Kerstin Danckwardt-Lillieström

Kerstin Danckwardt-Lillieström

Forskarstuderande

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post kerstin.danckwardt.lilliestrom@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa