Stockholms universitet
Go to this page on our english site

HR i teori och praktik

Kursen ges i termin 4 på Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp.

Kursen syftar till att integrera praktiskt HR arbete med teorier och aktuell forskning. Under kursen kommer studenterna introduceras till olika aspekter av HR-arbetets praktik och själva söka och identifiera relevanta teorier och aktuell forskning för att kritiskt kunna analysera denna praktik, samt presentera och diskutera analyser och lösningar. Kursen består av två obligatoriska och en valbar delkurs.