Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociologi: Personal, arbete, organisation III

Sociologi: Personal, arbete och organisation III, 30 hp är den sjätte terminen på PAO-programmet för dig som har valt sociologi som huvudområde.

Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats.