Psykologi II - kurspaket, 30 hp

Inom ramen för kurspaketet ges ett smörgåsbord av kurser om vardera 7,5 högskolepoäng, där Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, är obligatorisk. Du väljer de 3 resterande kurserna i ett webbformulär någon vecka före terminsstart.

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng.

Kursen såväl breddar som fördjupar dina kunskaper från Psykologi I och ger dig möjlighet att välja inriktning på dina psykologistudier. Ja, om du redan här vet vad du vill skriva en större uppsats om på kursen Psykologi III kan du förbereda dig genom att skriva en mindre förstudie/litteraturstudie i ämnet inom kursen Fördjupning, 7,5 hp.

Kursupplägg

Vilka kurser och i vilken period de ges kan variera från termin till termin. Vissa kurser har begränsad antagning. Du väljer vilka kurser du vill läsa via ett webbformulär någon vecka före terminsstart.

Period A+B
Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp (obligatorisk)
Klinisk psykologi, 7,5 hp
Kognitiv psykologi, 7,5 hp
Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp
Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp (ges på engelska)

Period C
Arbetspsykologi, 7,5 hp
Motivations och emotion, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp
Rättspsykologi, 7,5 hp
Fördjupning, 7,5 hp

Period D
Organisationspsykologi, 7,5 hp
Personlighetsteori, 7,5 hp
Stress och hälsa, 7,5 hp (ges på engelska)
Perception- och neuropsykologi, 7,5 hp

Delkurser

Observera att ett par kurser byter namn till HT 2020 jämfört med VT 2020.

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3.
Kursanvisningar: Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Klinisk psykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 2+/1 - 20/3.
Kursanvisningar: Klinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Kognitiv psykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3.
Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3.
Kursanvisningar: Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
Språk: Kursen ges på engelska.
Kursen ges VT 2020 i period 1+2: 20/1 - 20/3.
Kursanvisningar: Adult development, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Arbetspsykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4.
Kursanvisningar: Arbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Motivations och emotion, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4.
Kursanvisningar: Motivation och emotion, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Socialpsykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4.
Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Rättspsykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4.
Kursanvisningar: Rättspsykologi, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Fördjupning, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 3: 23/3 - 30/4.
Kursanvisningar: Fördjupning, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Organisationspsykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6.
Kursanvisningar: Organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Personlighetsteori, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6.
Kursanvisningar: Personlighetsteori, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Stress och hälsa, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6.
Kursanvisningar: Stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Perception- och neuropsykologi, 7,5 hp
Kursen ges VT 2020 i period 4: 4/5 - 5/6.
Kursanvisningar: Perception och neuropsykologi, 7,5 hp, HT 2019(!) (PDF)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, intervjuövningar (med ljud- eller videoinspelning för att kunna analyseras i efterhand) med mera, beroende på kursens inriktning. I anslutning till laborationsövningar ges träning i rapportskrivning.

Deltagande i undervisningen är i vissa fall obligatorisk. Närvarokraven specificeras i anvisningarna till respektive kurs.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • ha kompletterande och fördjupade kunskaper om teorier, metoder och resultat inom några viktiga områden av psykologin.
  • ha kunskap om möjliga tillämpningar av teorier, metoder och resultat inom psykologin.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftliga prov, dels i form av grupparbeten, och laborationsrapporter samt genom uppsatser. För utförligare information om examinationen se respektive kursanvisning.

Examinator

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp
Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Klinisk psykologi, 7,5 hp
Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kognitiv psykologi, 7,5 hp
Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se
Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se​

Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp
Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Arbetspsykologi, 7,5 hp
Helena Schiller, helena.schiller@psychology.su.se

Motivations och emotion, 7,5 hp
Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Socialpsykologi, 7,5 hp
Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Rättspsykologi, 7,5 hp
Sven Christianson, scn@psychology.su.se

Fördjupning, 7,5 hp
Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se

Organisationspsykologi, 7,5 hp
Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Personlighetsteori, 7,5 hp
Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se

Stress och hälsa, 7,5 hp
Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se
Johanna Schwarz, johanna.schwarz@su.se

Perception- och neuropsykologi, 7,5 hp
Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se
 

Kursansvarig för Psykologi II - kurspaket

Erik Berntson, studierektor

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse. Aktuell litteratur anges i kursanvisningarna.

Mer information

För dig som blivit antagen till kurspaketet

Registrering

OBS! För att behålla din plats på kursen Psykologi II - kurspaket, 30 hp, är det viktigt att du registrerar dig. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

För det här kurspaketet räknas dina val av kurser att läsa under terminen som registrering. När du valt vilka kurser du vill läsa i webbformuläret så registreras du i Ladok av expeditionen. Information om tid för webbvalet och annat viktigt inför terminsstart hittar du på vår hemsida, www.psychology.su.se. Det skickas även ut ett välkomstmail.

Om du får problem med webbvalet ska du kontakta Studentexpeditionen på expeditionen@psychology.su.se.

Informationsmöte

Välkommen på informationsmöte för Psykologi II inför terminsstart!

Tid och plats meddelas på hemsidan och i välkomstmail (kan vara olika för fristående kurs och PAO). Vi rekommenderar att du närvarar då vi kommer att ge en presentation av institutionen och kursen du ska läsa.

När du registrerat dig

Du som är registrerad på kursen och har aktiverat ditt universitetskonto hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Observera att det dröjer ett par dagar från det att du valt kurser att läsa till att du är registrerad och kan komma åt Athena.

Kursen lämpar sig för dig som vill arbeta med utredningar och undersökningar inom olika områden. Genom sitt upplägg med alternativa kurser vänder den sig till yrkesverksamma inom bland annat vårdsektorn, utbildning och administration inom företag och förvaltning. Kursen ger behörighet för Psykologi III.

Skulle du vilja läsa fler av de valbara kurserna? Inom kort kommer de att erbjudas som fristående kurser à 7,5 hp som du kan söka separat via Utbildningskatalogen. Kursen Utvidgad psykologi II, 30 hp, utgår därmed från vårt utbud.

Denna kurs är inte avsedd för studerande som avser att skaffa sig legitimation som psykolog.

Kontakt

Kontaktuppgifter till examinator på respektive delkurs hittar du ovan under Kursupplägg och Examinator.

Studentexpedition
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Studievägledning
E-post: stvl-grund@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen