Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologi II - kurspaket

Inom ramen för kurspaketet ges ett urval av kurser om vardera 7,5 högskolepoäng, där Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, är obligatorisk. Du väljer de 3 resterande kurserna i början av terminen.

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng. Du som läser kursen inom PAO har tre obligatoriska kurser och en valbar kurs. De obligatoriska kurserna är Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, Arbetspsykologi, 7,5 hp, samt Organisationspsykologi, 7,5 hp

Kursen såväl breddar som fördjupar dina kunskaper från Psykologi I och ger dig möjlighet att välja inriktning på dina psykologistudier.

Vill du läsa fler kurser på den här nivån?

Skulle du vilja läsa fler av de valbara kurserna? Du kan söka kurserna som fristående kurser à 7,5 hp här via Utbildningskatalogen. Klicka på respektive kurs nedan under rubriken Kursupplägg för ansökningsinformation med mera.

 • Kursupplägg

  Vilka kurser och i vilken terminsdel de ges kan variera från termin till termin. Du väljer vilka kurser du vill läsa några dagar in på terminen. Kurserna har begränsad antagning, så du kan inte garanteras en plats på exakt de kurser du vill läsa i första hand.

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Under 2024 sker en del förändringar i kursutbudet, så vi provar att visa upplägget för VT24 och HT24 för sig:

  Höstterminen 2024 (preliminärt)

  Terminsdel A

  Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp
  Obligatorisk för alla.

  Perceptionspsykologi, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel B

  Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp
  Endast 16 platser.

  Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp

  Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel C

  Arbetspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Socialpsykologi II, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel D

  Kognitiv psykologi, 7,5 hp

  Organisationspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Stress och hälsa, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

   

  Vårterminen 2024

  Terminsdel A

  Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp
  Obligatorisk för alla.

  Rättspsykologi, 7,5 hp
  Distanskurs på engelska.

  Terminsdel B

  Klinisk psykologi, 7,5 hp

  Kognitiv psykologi, 7,5 hp

  Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp
  Endast 16 platser.

  Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel C

  Arbetspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Rättspsykologi, 7,5 hp
  Campus-baserad kurs på svenska.

  Socialpsykologi II, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel D

  Organisationspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Perceptionspsykologi, 7,5 hp

  Stress och hälsa, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

   

  Pausade kurser som inte kan erbjudas under 2024

  Fördjupning i psykologi, 7,5 hp
  Kursen pausad från och med VT 2024.

  Personlighetsteori, 7,5 hp
  Kursen pausad från och med VT 2024.

  Rättspsykologi, 7,5 hp
  Kursen pausad från och med HT 2024.

  Undervisning

  Undervisningstyperna skiljer sig mellan olika kurser. Deltagande i undervisningen är i vissa fall obligatorisk. Närvarokraven specificeras i anvisningarna till respektive kurs.

  Läs mer på respektive kurssida.

  Examination

  Examinationstyperna skiljer sig mellan olika kurser.

  För utförlig information om examinationen på olika kurser, se respektive kursanvisning.

  Examinator

  Se information på respektive kurssida.
   

  Kursansvarig för Psykologi II - kurspaket
  Laura Ferrer-Wreder, studierektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg, så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen lämpar sig för dig som vill arbeta med utredningar och undersökningar inom olika områden. Genom sitt upplägg med alternativa kurser vänder den sig till yrkesverksamma inom bland annat vårdsektorn, utbildning och administration inom företag och förvaltning. Kursen ger behörighet för Psykologi III – kurspaket och ingår i de obligatoriska kurserna för en kandidatexamen i psykologi.

  Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

  Detta kurspaket är inte avsett för studerande som avser att skaffa sig legitimation som psykolog.

  Vanliga frågor om Psykologi II – kurspaket (FAQ)

  Jag har läst Psykologi I på ett annat lärosäte. Är jag behörig till Psykologi II – kurspaket på Stockholms universitet?

  Vi ger inga förhandsbesked om behörighet utan man får ansöka till oss och då få sin behörighet bedömd. Det är rekommenderat att se till att ha relevanta andrahandsval i den händelse man inte bedöms behörig. Många gånger går det bra att ha läst närmast motsvarande kurs på annat lärosäte men det finns alltså ingen garanti och man kan inte med säkerhet veta om man anses behörig innan man läst kursen och sökt till nästa kurs vid Stockholms universitet.

  Hur fungerar val av kurser inom Psykologi II – kurspaket?

  Antagna studenter gör sitt kursval i samband med terminsstarten. Du ska alltså inte göra valet redan när du söker, utan först efter att du blivit antagen. Varje kurs har ett begränsat antal platser och tillsätts enligt först till kvarn-principen. 

  Kan man läsa Psykologi II - kurspaket på distans?

  Psykologi II - kurspaket på Stockholms universitet är campusbunden och erbjuds inte per distans.

  Hur sker urvalet till kursen? Kommer jag komma in?

  Till Psykologi II – kurspaket grundar sig urvalet på högskolepoäng (förkortas APS i statistiken). Man räknar de hp som finns inrapporterade i Ladok senast sista ansökningsdag. För höstterminen 2024 är det alltså 15 april 2024. Poäng som rapporteras in senare påverkar inte antagningen till höstterminen 2024.

  Hitta antagningsstatistik från tidigare terminer här

  Antagningsstatistiken kan ge en fingervisning om vad som vanligtvis krävs för att bli antagen, men man vet aldrig på förhand vad som kommer krävas en kommande antagningsomgång. Är du osäker på om du kommer att komma in – se till att gardera dig genom att göra flera kursval i andra och tredje hand, osv.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du på respektive kurssida. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga inom studieadministrationen.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO