Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi II - kurspaket

Inom ramen för kurspaketet ges ett smörgåsbord av kurser om vardera 7,5 högskolepoäng, där Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, är obligatorisk. Du väljer de 3 resterande kurserna i början av terminen.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Psykologi II är andra terminens studier i psykologi men läses även som termin 5 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng. Du som läser kursen inom PAO har tre obligatoriska kurser och en valbar kurs. De obligatoriska kurserna är Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, Arbetspsykologi, 7,5 hp, samt Organisationspsykologi, 7,5 hp

Kursen såväl breddar som fördjupar dina kunskaper från Psykologi I och ger dig möjlighet att välja inriktning på dina psykologistudier. Ja, om du redan här vet vad du vill skriva en större uppsats om på kursen Psykologi III kan du förbereda dig genom att skriva en mindre förstudie/litteraturstudie i ämnet inom kursen Fördjupning, 7,5 hp.

Vill du läsa fler kurser på den här nivån?

Skulle du vilja läsa fler av de valbara kurserna? Från och med HT 2020 kan du söka dessa som fristående kurser à 7,5 hp här via Utbildningskatalogen. Klicka på respektive kurs nedan under rubriken Kursupplägg för ansökningsinformation med mera.

Kursen Utvidgad psykologi II, 30 hp, utgår från vårt utbud.

 • Kursupplägg

  Vilka kurser och i vilken terminsdel de ges kan variera från termin till termin. Du väljer vilka kurser du vill läsa några dagar in på terminen. Kurserna har begränsad antagning, så du kan inte garanteras en plats på exakt de kurser du vill läsa i första hand.

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Terminsdel A

  Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp
  Obligatorisk för alla.

  Terminsdel B

  Klinisk psykologi, 7,5 hp

  Kognitiv psykologi, 7,5 hp

  Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp

  Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Terminsdel C

  Arbetspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp

  Rättspsykologi, 7,5 hp
  Kursen ges ej HT 2020 eller VT 2021.

  Socialpsykologi II, 7,5 hp

  Fördjupning i psykologi, 7,5 hp

  Terminsdel D

  Organisationspsykologi, 7,5 hp
  Obligatorisk för PAO-studenter.

  Personlighetsteori, 7,5 hp

  Stress och hälsa, 7,5 hp
  Språk: Kursen ges huvudsakligen på engelska.

  Perceptionspsykologi, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, intervjuövningar (med ljud- eller videoinspelning för att kunna analyseras i efterhand) med mera, beroende på kursens inriktning. I anslutning till laborationsövningar ges träning i rapportskrivning.

  Deltagande i undervisningen är i vissa fall obligatorisk. Närvarokraven specificeras i anvisningarna till respektive kurs.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • ha kompletterande och fördjupade kunskaper om teorier, metoder och resultat inom några viktiga områden av psykologin.
  • ha kunskap om möjliga tillämpningar av teorier, metoder och resultat inom psykologin.

  Examination

  Examinationen sker dels i form av skriftliga prov, dels i form av grupparbeten, och laborationsrapporter samt genom uppsatser.

  För utförligare information om examinationen se respektive kursanvisning.

  Examinator

  Se information för de ingående kurserna.
   

  Kursansvarig för Psykologi II - kurspaket
  Erik Berntson, studierektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg, så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen lämpar sig för dig som vill arbeta med utredningar och undersökningar inom olika områden. Genom sitt upplägg med alternativa kurser vänder den sig till yrkesverksamma inom bland annat vårdsektorn, utbildning och administration inom företag och förvaltning. Kursen ger behörighet för Psykologi III.

  Denna kurs är inte avsedd för studerande som avser att skaffa sig legitimation som psykolog.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du på respektive kurssida under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO