Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetspsykologi

Kursens syfte är att ge en teoretisk grund inom området arbetspsykologi (AO) och att presentera aktuella frågeställningar inom denna disciplin av psykologin.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Arbetslivet förändras ständigt med nya strategier och metoder för att utföra arbetet. Det gör ämnesområdet mångfacetterat samtidigt som det medför att en del kunskap blir mer eller mindre tidsspecifik. Detta innebär även att forskningsfronten inom området förändras relativt snabbt och att nya begrepp och fenomen ständigt blir aktuella inom arbetspsykologin.

Under denna kurs kommer du att bekanta dig med teorier, begrepp och empiri som är relevanta för en förståelse av centrala områden inom arbetspsykologi. I centrum står å ena sidan det moderna arbetslivet, å andra sidan hur dessa karaktäristika relaterar till individens stress, motivation, prestation, lärande, hälsa och välbefinnande.

Under kursen kommer några centrala metoder för kartläggning av arbetsplatsen och dess medarbetare att presenteras, såsom t ex arbetsanalys och arbetspsykologisk testning.

Du kommer också att genomföra en individuell uppgift som innebär att tillämpa de teoretiska modellerna på ett empiriskt material.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt är obligatorisk på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Arbetspsykologi, 7,5 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriskt moment:

  • Skriftlig inlämningsuppgift där arbetspsykologiska teorier och begrepp används för att beskriva, analysera och dra slutsatser utifrån ett empiriskt material.
  • Muntlig redovisning av inlämningsuppgift vid seminarium.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

  • redogöra för och tillämpa centrala arbetspsykologiska begrepp och teorier.
  • redogöra för och tillämpa grundläggande metodologiska kunskaper relevanta för arbetspsykologin.
  • använda arbetspsykologiska teorier och begrepp för att beskriva, analysera och dra slutsatser utifrån ett empiriskt material.

  Examination

  Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Victoria Blom, victoria.blom@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO