Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Stress och hälsa

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom området stress, hälsa och återhämtning.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens fokus ligger på aktuella modeller, teorier och begrepp i aktuell forskning inom området stress och hälsa utifrån psykobiologiska, psykosociala och återhämtningsperspektiv.

Kursen behandlar ett flertal teman: neurobiologiska och psykologiska stressreaktioner, metoder för att mäta stress, samband mellan stress och (o)hälsa, återhämtningen och sömnens betydelse för stressens konsekvenser, betydelse av psykosociala faktorer, copingmekanismer, ansatser för hur negativa konsekvenser av (långvarig) stress kan förebyggas och åtgärdas, samt en översikt av kliniska stressdiagnoser och psykologisk stressbehandling.

I kursen ingår även en diskussion om populära föreställningar kring stress i media som uppmuntrar till kritisk reflektion.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

Viktig information till dig som är antagen till den fristående kursen

Kursen startar den 30 november och för att behålla din plats är det viktigt att du registrerar dig på kursen. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Registrering sker i Ladok för studenter den 16–23 november 2023. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto

Ladok för studenter

Om du får problem med din registrering ska du kontakta Studieadministrationen på studieadmin@psychology.su.se senast den 23 november.

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål gällande omregistrering till studieadmin@psychology.su.se tidigast 7 augusti. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Kurskommunikation

All kursspecifik kommunikation sker i lärplattformen Athena. Här hittar du schema, kursplan, kursmaterial, och inlämningsuppgifter. Du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare.

– Ännu inte fått tillgång till Athena? Hitta ditt schema på schema.su.se!

Athena

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Stress och hälsa, 7,5 hp, VT 2023 (på engelska) (209 Kb)

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och seminarier med muntliga gruppredovisningar.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid obligatoriska föreläsningar och seminarier.
  • Deltagande i grupparbete samt inlämning av skriftligt grupparbete, enligt anvisningar från kursansvarig, vid seminarium.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för, använda och kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier, modeller och metoder inom området stress och hälsa.
  • Beskriva neurobiologiska och psykologiska reaktioner på stress.
  • Redogöra för hälsorelaterade effekter av stress och stressrelaterade sjukdomar samt hur de kan förebyggas och åtgärdas.
  • Redogöra för, analysera och reflektera över vilka faktorer i samhället, arbetslivet och vardagslivet som kan bidra till stress och stressrelaterad ohälsa samt betydelsen av individuella skillnader.
  • Presentera och diskutera expertgranskad forskningsartikel inom området.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Anna Andreasson, anna.andreasson@su.se, och Johanna Schwarz, johanna.schwarz@su.se.

  Examinator: Professor Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas underrubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO