Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stress och hälsa

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom området stress, hälsa och återhämtning.

Kursens fokus ligger på aktuella modeller, teorier och begrepp i aktuell forskning inom området stress och hälsa utifrån psykobiologiska, psykosociala och återhämtningsperspektiv.

Kursen behandlar ett flertal teman: neurobiologiska och psykologiska stressreaktioner, metoder för att mäta stress, samband mellan stress och (o)hälsa, återhämtningen och sömnens betydelse för stressens konsekvenser, betydelse av psykosociala faktorer, copingmekanismer, ansatser för hur negativa konsekvenser av (långvarig) stress kan förebyggas och åtgärdas, samt en översikt av kliniska stressdiagnoser och psykologisk stressbehandling.

I kursen ingår även en diskussion om populära föreställningar kring stress i media som uppmuntrar till kritisk reflektion.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Stress och hälsa, 7,5 hp, VT 2022 (256 Kb)  (på engelska)

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och seminarier med muntliga gruppredovisningar.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid obligatoriska föreläsningar och seminarier.
  • Deltagande i grupparbete samt inlämning av skriftligt grupparbete, enligt anvisningar från kursansvarig, vid seminarium.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för, använda och kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier, modeller och metoder inom området stress och hälsa.
  • Beskriva neurobiologiska och psykologiska reaktioner på stress.
  • Redogöra för hälsorelaterade effekter av stress och stressrelaterade sjukdomar samt hur de kan förebyggas och åtgärdas.
  • Redogöra för, analysera och reflektera över vilka faktorer i samhället, arbetslivet och vardagslivet som kan bidra till stress och stressrelaterad ohälsa samt betydelsen av individuella skillnader.
  • Presentera och diskutera expertgranskad forskningsartikel inom området.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Professor Göran Kecklund, goran.kecklund@su.se, och Anna Andreasson, anna.andreasson@su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas underrubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO