Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Personlighetsteori

Kursen behandlar ett urval av personlighetspsykologiska teorier och områden som skall belysa ämnets bredd och viktigaste utvecklingsspår.

Olika perspektiv på personlighetens utveckling, struktur samt dynamik presenteras utifrån historiska och vetenskapsteoretiska aspekter samt aktuell forskning.

Kursen består av föreläsningar och kurslitteratur som ger introducerande kunskaper i de teoretiska huvudriktningarna inom området, närmare bestämt inlärningsteori, psykodynamisk teori, kognitiv teori, humanistiskt teori, egenskaps- eller 'trait'-teori och evolutionär/biologisk teori.

Kursen består även av seminarier som exemplifierar hur teorier kommer till praktisk användning och ger möjlighet att inhämta mer fördjupade kunskaper inom ett teori/problemområde.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen är pausad från och med VT 2024.

  Kursanvisningar
  Personlighetsteori, 7,5 hp, HT 2023 (196 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Grupparbete, handledning och studiebesök kan förekomma.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Skriftlig inlämningsuppgift till seminarier
  • Muntlig redovisning på de olika seminarierna
  • Närvaro och aktivt deltagande vid alla seminarietillfällen. Ett aktivt deltagande innebär att studenten lyfter fram viktiga aspekter om personligheten och främjar diskussionen med gruppen.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och idéer i de personlighetsteoretiska huvudinriktningarna
  • diskutera, jämföra och utvärdera olika personlighetsteorier med avseende på grundläggande antaganden och människosyn
  • tillämpa personlighetsteoretiska modeller
  • visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom personlighetspsykologi genom att sammanfatta, analysera och presentera forskningsartiklar/filmer eller fallbeskrivningar.

  Examination

  Examinationen består av skriftlig tentamen i form av en salstentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar i form av sammanfattningar och analys av artiklar/filmer. Löpande examination sker genom ett aktivt deltagande vid varje seminarietillfälle.

  Examinationen sker på svenska men vissa begrepp kan förekomma på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Vakant

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO