Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Perceptionspsykologi

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur perceptionen fungerar, dess möjligheter och begränsningar.

Den visar de vetenskapliga metoder genom vilka vi kan undersöka hur våra sinnesintryck skapas och tolkas. Den ger också kunskaper om perceptionens fysiska och biologiska grundvalar – hur hjärnan och sinnesorganen möjliggör vår upplevelse av världen som en sammanhängande helhet.

Träning ges i såväl vetenskapligt skrivande som muntlig presentationsteknik. I praktiska inslag kommer kursen också att ge studenterna möjlighet att genomföra psykofysiska experiment, samt mäta hur deras egna nervsystem aktiveras av sinnesupplevelser.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Perceptionspsykologi, 7,5 hp, HT 2023 (129 Kb)

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och laborationer.

  Kurskrav/obligatoriska moment:

  • Muntlig redovisning av laborationsrapport vid seminarium.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • Beskriva hur sinnessystemen fungerar.
  • Förklara perceptionspsykologiska fenomen i termer av ”bottom-up” och ”top-down” processer, samt beskriva olika perceptionsteorier.
  • Redogöra för centrala begrepp, teorier, och metoder inom neurofysiologin som är relaterad till perception, samt självständigt diskutera och tillämpa denna kunskap.
  • Utföra psykofysiska och psykofysiologiska mätningar samt förstå, tolka och presentera dess resultat.

  Examination

  Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen och skriftlig laborationsrapport.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Mara Larsson, marlar@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO