Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Perceptionspsykologi

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur perceptionen fungerar, dess möjligheter och begränsningar.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den visar de vetenskapliga metoder genom vilka vi kan undersöka hur våra sinnesintryck skapas och tolkas. Den ger också kunskaper om perceptionens fysiska och biologiska grundvalar – hur hjärnan och sinnesorganen möjliggör vår upplevelse av världen som en sammanhängande helhet.

Träning ges i såväl vetenskapligt skrivande som muntlig presentationsteknik. I praktiska inslag kommer kursen också att ge studenterna möjlighet att genomföra psykofysiska experiment, samt mäta hur deras egna nervsystem aktiveras av sinnesupplevelser.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

Viktig information till dig som är antagen till den fristående kursen

Kursen startar den 3 maj och för att behålla din plats är det viktigt att du registrerar dig på kursen. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Registrering sker i Ladok för studenter den 19–26 april 2021. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Om du får problem med din registrering ska du kontakta Studentexpeditionen på expeditionen@psychology.su.se senast den 26 april 2021.

Eventuell reservantagning till kursen kommer att äga rum efter den 31 januari 2021.

All kursspecifik kommunikation sker i lärplattformen Athena. Här hittar du schema, kursplan, kursmaterial, och inlämningsuppgifter. Du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare. – Ännu inte fått tillgång till Athena? Hitta ditt schema på schema.su.se!

Aktivera ditt universitetskonto

Ladok för studenter

Athena

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Perceptionspsykologi, 7,5 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och laborationer.

  Kurskrav/obligatoriska moment:

  • Muntlig redovisning av laborationsrapport vid seminarium.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • Beskriva hur sinnessystemen fungerar.
  • Förklara perceptionspsykologiska fenomen i termer av ”bottom-up” och ”top-down” processer, samt beskriva olika perceptionsteorier.
  • Redogöra för centrala begrepp, teorier, och metoder inom neurofysiologin som är relaterad till perception, samt självständigt diskutera och tillämpa denna kunskap.
  • Utföra psykofysiska och psykofysiologiska mätningar samt förstå, tolka och presentera dess resultat.

  Examination

  Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen och skriftlig laborationsrapport.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Mats Nilsson, mnn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO