Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk psykologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom psykologiska och biologiska teorier om psykisk ohälsa.

System för klassifikation och diagnossätt samt klinisk fallformulering behandlas. En överblick av forskningsmetod i klinisk psykologi och psykologisk bedömning ges.

I kursen ingår även teoretiska kunskaper om psykologiska behandlingsmetoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen skall också ge fördjupning inom ett kliniskt problemområde som student väljer bland föreslagna eller egenhändigt valda alternativ.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Klinisk psykologi, 7,5 hp, VT 2022 (108 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid obligatoriska föreläsningar
  • Inlämning av grupparbete i form av skriftliga PM enligt anvisningar från kursansvarig
  • Muntliga redovisningar av grupparbeten (PM) vid seminarier
  • Närvaro vid och deltagande i seminarier
  • Deltagande i grupparbete enligt ovan.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat skall studenten kunna:

  • Identifiera och beskriva vanliga psykiska sjukdomar enligt etablerade klassifikationssystem.
  • Redogöra för och kritiskt granska olika teoretiska förklaringar till psykisk ohälsa.
  • Redogöra för grundläggande tekniker vad gäller psykologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin.
  • Visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom klinisk psykologi.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO