Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rättspsykologi

Kursen ger en orientering i rättspsykologi, den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i det juridiska och kriminalpolitiska sammanhanget.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper kring utvärdering och förståelse av vittnens, offers, och förövares beteenden i brottssammanhang.

Kursen behandlar huvudsakligen följande områden:

 • Vittnens förmåga att minnas och kommunicera minnen av brottshändelser
 • Intervjutekniker i samband med förhör, särskilt förhör med barn
 • Tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning av vittnesmål
 • Vittneskonfrontationer
 • Lögndetektion
 • Rättspsykiatri
 • Bemötande av personer som drabbats av brott

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

Viktig information till dig som är antagen till den fristående kursen

Kursen ges i terminsdel C som startar den 30 oktober och för att behålla din plats är det viktigt att du registrerar dig på kursen. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Registrering sker i Ladok för studenter den 16–23 oktober. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto

Ladok för studenter

Om du får problem med din registrering ska du kontakta Studieadministrationen på studieadmin@psychology.su.se senast den 23 oktober.

Omregistrering
Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål gällande omregistrering till studieadmin@psychology.su.se tidigast 7 augusti. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Kurskommunikation

All kursspecifik kommunikation sker i lärplattformen Athena. Här hittar du schema, kursplan, kursmaterial, och inlämningsuppgifter. Du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare.

Ännu inte fått tillgång till Athena? Hitta ditt schema på schema.su.se!

Athena

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på engelska på helfart på distans i terminsdel A, HT 2023.

  Kursen ges på svenska på helfart på campus i terminsdel C, HT 2023.

  Kursanvisningar
  Rättspsykologi, 7,5 hp, VT 2023 (preliminärt) (154 Kb)

  Rättspsykologi, 7,5 hp, distans på engelska, HT 2023 (in English)

  Rättspsykologi, 7,5 hp, campusförlagd på svenska, HT 2023

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Individuellt skriftligt projektarbete och muntlig redovisning av projektarbetet på seminarium är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Obligatoriska seminarietillfällen anges i schemat.

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska vid campusförlagt kurstillfälle, och engelska vid distansförlagt kurstillfälle.

  Kursen ges på distans eller på campus enligt angivelse för aktuellt kurstillfälle.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  1. Använda sig av teori och empiri från kognitions-, utvecklings-, social- och personlighetspsykologi av central betydelse i rättsliga sammanhang.
  2. Redogöra för hur barn, vuxna, vittnen, offer och förövare upplever, minns och berättar om brott, samt hur falska minnen och falska erkännanden uppstår.
  3. Redogöra för konsekvenser av brott ur ett brottsofferperspektiv.
  4. Göra bedömningar av (dvs. påtala styrkor och brister i) psykologiska utredningsmetodiker i rättsliga sammanhang, såsom förhörsmetoder och lögndetektionstest.
  5. Beskriva och problematisera rättspsykatriska bedömningar.

  Examination

  Vid campusförlagt kurstillfälle examineras kursen med individuell skriftlig salstentamen.

  Vid distansförlagt kurstillfälle examineras kursen med individuell muntlig tentamen.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se, och Philip Gustafsson, philip.gustafsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till studieadministrationen.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO