Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättspsykologi

Kursen ger en orientering i rättspsykologi, den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i det juridiska och kriminalpolitiska sammanhanget.

Kursen ger fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper kring utvärdering och förståelse av vittnens, offers, och förövares beteenden i brottssammanhang.

Kursen behandlar huvudsakligen följande områden:

 • Vittnens förmåga att minnas och kommunicera minnen av brottshändelser
 • Intervjutekniker i samband med förhör, särskilt förhör med barn
 • Tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömning av vittnesmål
 • Vittneskonfrontationer
 • Gärningsmannaprofilering
 • Lögndetektion
 • Rättspsykiatri
 • Bemötande av personer som drabbats av brott

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Vi planerar att ge kursen HT23 nästa gång!

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid obligatoriska seminarier.
  • Muntlig redovisning av projektarbete.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa kunskaper om teori och empiri inom kognitions-, utvecklings-, social- och personlighetspsykologi av central betydelse i rättsliga sammanhang.
  • Redogöra för hur barn, vuxna, vittnen, offer och förövare upplever, minns och berättar om brott, samt hur falska minnen och falska erkännanden uppstår.
  • Redogöra för konsekvenser av brott ur ett brottsofferperspektiv.
  • Visa förtrogenhet med psykologisk utredningsmetodik i rättsliga sammanhang, bland annat hur intervjuer/förhör, och gärningsmannaprofiler kan genomföras.
  • Uppvisa kunskaper i rättspsykatriska bedömningar.

  Examination

  Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen och skriftligt projektarbete.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se, och Philip Gustafsson, philip.gustafsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO