Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Motivations- och emotionspsykologi

Kursen behandlar centrala begrepp och teorier inom motivationspsykologin och emotionspsykologin.

Inom området motivationspsykologi studeras processer och innehåll vad gäller drivkrafter för och reglering av mänskligt beteende såsom handlingar och tänkande.

Inom området emotionspsykologi studeras känslomässiga reaktioner och tillstånd. Traditionellt görs detta utifrån två perspektiv: den kognitiva/upplevelsemässiga, och den fysiologiska komponenten.

Syftet med denna kurs är att, utifrån ett motivationspsykologiskt perspektiv ge kunskap och förståelse om bakomliggande behov som påverkar en individs motivation och emotioner och därigenom dennes handlingar och tänkande. Vidare, att utifrån ett emotionspsykologiskt perspektiv, ge kunskap om emotioners uppkomst, emotioners funktion och påverkan på individen ur främst ett kognitivt och fysiologiskt perspektiv.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  VT 2024: Kursen pausad.

  HT 2024: Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp, HT 2023 (133 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid kursens obligatoriska föreläsningar
  • Inlämning av grupparbete i form av skriftliga PM enligt anvisningar från kursansvarig
  • Muntliga redovisningar av grupparbeten (PM) vid seminarier
  • Närvaro vid seminarier
  • Deltagande i grupparbete enligt ovan.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat skall studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom centrala områden av motivations- och emotionspsykologin
  • kritiskt granska, analysera och jämföra olika teoretiska perspektiv inom motivations- och emotionspsykologiska området
  • tillämpa grundläggande motivationsteorier genom egna fallbeskrivningar.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

  För närmare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO