Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kognitiv psykologi

Kursen behandlar kognitionspsykologins centrala ämnesområden med fokus på kognitiv kontroll (uppmärksamhet och exekutiva funktioner), minnesfunktioner, språk, beslutsfattande och samverkan mellan kognition och emotion.

På kursen återkommer centrala teorier och begrepp, vilka behandlats på delkursen Kognition på Psykologi I. I kursen utvidgas och fördjupas kunskapen kring dessa teorier och begrepp.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2023 (284 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier med muntliga gruppredovisningar och grupphandledningstillfällen.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  Närvaro och deltagande i seminarierna.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten:

  1. kunna redogöra för teorier inom kognitiv psykologi.
  2. kunna diskutera och problematisera kring centrala teorier om människans förmåga att behandla, lagra and återge information.
  3. kunna söka efter en inom forskningsfältet expertgranskad (peer reviewed) vetenskaplig artikel som testar en kognitiv teori/effekt.
  4. kunna presentera en vetenskaplig artikel och kritiskt kunna granska och diskutera, den i artikeln beskrivna, studiens resultat och slutsatser i förhållande till de i kursen adresserade teorierna.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, vilken baseras på kursens föreläsningar och litteratur.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: John Axelsson, john.axelsson@su.se, och Leonie Balter, leonie.balter@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO