Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kognitiv psykologi

 • 7,5 hp

Kursen behandlar kognitionspsykologins centrala ämnesområden med fokus på kognitiv kontroll (uppmärksamhet och exekutiva funktioner), minnesfunktioner, språk, beslutsfattande och samverkan mellan kognition och emotion.

På kursen återkommer centrala teorier och begrepp, vilka behandlats på delkursen Kognition på Psykologi I. I kursen utvidgas och fördjupas kunskapen kring dessa teorier och begrepp.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier med muntliga gruppredovisningar och grupphandledningstillfällen.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  Närvaro och deltagande i seminarierna.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten:

  1. kunna redogöra för teorier inom kognitiv psykologi.
  2. kunna diskutera och problematisera kring centrala teorier om människans förmåga att behandla, lagra and återge information.
  3. kunna söka efter en inom forskningsfältet expertgranskad (peer reviewed) vetenskaplig artikel som testar en kognitiv teori/effekt.
  4. kunna presentera en vetenskaplig artikel och kritiskt kunna granska och diskutera, den i artikeln beskrivna, studiens resultat och slutsatser i förhållande till de i kursen adresserade teorierna.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, vilken baseras på kursens föreläsningar och litteratur.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se, och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se (tjl)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  stvl-grund@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter