Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi I

Kursen ger en allmän orientering inom några av psykologins huvudområden. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

190213_SU_Skeppsholmen_0029

Psykologi I är en spännande kurs om ett ämne som berör oss alla. Teori och litteraturläsning kombineras med tillämpade moment i form av en fältstudie och laborationer.

Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi. Men Psykologi I är också ett bra komplement i en kandidatexamen med en annan huvudinriktning.

Ute i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap inom många olika områden, t ex rekrytering, rehabilitering, hälso- och sjukvård, skola och utbildning, idrottsvärlden, organisationsutveckling och personaladministration.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen består av följande delkurser (läs mer om varje delkurs här nedanför):

  1. Socialpsykologi, 7,5 hp
  2. Biologisk psykologi, 7,5 hp
  3. Kognition, 7,5 hp
  4. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Delkurser

  Socialpsykologi, 7,5 hp

  Delkursens avsikt är att skapa förståelse för människors sätt att känna, tänka, handla och reagera i den sociala verkligheten. I litteraturen och undervisningen presenteras olika personlighets- och socialpsykologiska teorier vilka sedan diskuteras i anknytning till teman som exempelvis attityder och fördomar, manligt/kvinnligt, våld och aggressivitet, funktionshinder, personlighetsstörningar samt organisationsfrågor.

  Kursen ges i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2022 (169 Kb)  (Ny version 5/1)
   

  Biologisk psykologi, 7,5 hp

  Delkursen tar upp centrala begrepp, teorier och metoder inom biologisk psykologi med tonvikt på neuropsykologi. Delkursen behandlar den biologiska basen för psykiska funktioner. Följande delområden tas upp; nervsystemets uppbyggnad och funktion inklusive funktionell neuroanatomi, nervsystemets utveckling, perception och motorik, kognitiv neuropsykologi (inlärning, minne, medvetande och tankeprocesser) samt regulativa funktioner och emotioner. Dessutom ges en orientering om klinisk neuropsykologi, neuropsykologins utveckling samt psykofarmakologi.

  Kursen ges i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Biologisk psykologi, 7,5 hp, HT 2021 (273 Kb)
   

  Kognition, 7,5 hp

  Delkursen behandlar minnesfunktioner, problemlösning och beslutsfattande, intelligens, språk och språkutveckling, samt kreativitet. Allmänna metodologiska frågor och grundläggande statistik behandlas också. I ett laborationsmoment utförs experiment som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

  Kursen ges i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Kognition, 7,5 hp, VT 2022 (288 Kb)
   

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Delkursen introducerar grundläggande teorier, begrepp och forskning i utvecklingspsykologi. Människans utveckling från livets start till och med ungdomsåren behandlas. Olika aspekter (relationsmässiga, kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen presenteras. Flera discipliner inom psykologisk forskning möts inom utvecklingspsykologin eftersom människans utveckling i sin helhet och över tid bäst förstås utifrån komplexa samspel mellan flera faktorer. Kursen ger också träning i utvecklingspsykologisk metodik och vetenskapligt skrivande.

  Kursen ges i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, VT 2022 (232 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner (utan lärare) och genom handledning. En fältstudie, två laborationer samt obligatoriska metodseminarier ingår. Viss undervisning är obligatorisk. För utförligare information, se respektive kursanvisning.

  Under terminen kommer viss metodundervisning och orientering i vetenskapligt tänkande att ligga insprängt som en strimma genom de olika delkurserna.

  Förväntade studieresultat

  Enligt kursplanen ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt analysera vetenskapliga teorier och forskningsresultat.
  • behandla teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom socialpsykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi och kognitionspsykologi.
  • integrera de olika delkurserna med varandra för att skapa en förståelse för helhet och hur de olika psykologiska perspektiven hänger samman.

  Examination

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, fältstudierapport samt obligatoriska seminarier.

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, laborationsrapport och räkneövningsuppgift.

  Kognition, 7,5 hp
  Salstentamen och laborationsrapport.

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, obligatoriska seminarier, metodrapport.

  Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna!

  Examinator

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se

  Kognition, 7,5 hp
  Nichel Gonzalez, nichel.gonzalez@psychology.su.se

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Åsa Norman, asa.norman@psychology.su.se
   

  Kursansvarig för kursen Psykologi I
  Laura Ferrer-Wreder, studierektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under "Kursupplägg" ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Blir jag psykolog nu eller..?

  Du blir inte (legitimerad) psykolog genom att läsa fristående kurser i psykologi. Dessa kurser ger i stället allmän kunskap om psykologi som kunskapsområde och är utmärkt för dig som funderar på att läsa vidare och kanske forska inom ämnet.

  Om du under kursens gång kommer på att det är psykolog du vill bli så kan du förstås söka till Psykologprogrammet, även om det inte ger dig förtur och du kanske inte heller kan tillgodoräkna dig alla poäng som du hunnit läsa på fristående kurs.

  Vill du diskutera dina utbildningsplaner så rekommenderas en kontakt med en studievägledare (se nedan under Kontakt).

  Vanliga frågor om Psykologi I (FAQ)

  Kan jag bli psykolog genom att läsa fristående kurser i psykologi?

  Nej. För att bli psykolog måste du läsa det femåriga Psykologprogrammet. 

  Vad ska jag läsa för att kunna bygga ihop en kandidatexamen i psykologi?

  Se information om att bygga ihop en egen kandidatexamen i psykologi

  Kan man läsa Psykologi I på distans?

  Psykologi I på Stockholms universitet är campusbunden och erbjuds inte per distans.

  Efter kursen

  Psykologi I är första kursen inom huvudområdet psykologi för den som vill läsa till en kandidatexamen i ämnet.

  Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO