Psykologi I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en allmän orientering i psykologi. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi och biologisk psykologi. Du får exempel på och tillämpar olika teoretiska synsätt och vetenskapligt arbetssätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen