Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi I

Kursen ger en allmän orientering inom några av psykologins huvudområden. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

För dig som är antagen VT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

190213_SU_Skeppsholmen_0029

Psykologi I är en spännande kurs om ett ämne som berör oss alla. Teori och litteraturläsning kombineras med tillämpade moment i form av en fältstudie och laborationer.

Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi. Men Psykologi I är också ett bra komplement i en kandidatexamen med en annan huvudinriktning.

Ute i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap inom många olika områden, t ex rekrytering, rehabilitering, hälso- och sjukvård, skola och utbildning, idrottsvärlden, organisationsutveckling och personaladministration.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen består av följande delkurser (läs mer om varje delkurs här nedanför):

  1. Socialpsykologi, 7,5 hp
  2. Biologisk psykologi, 7,5 hp
  3. Kognition, 7,5 hp
  4. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Delkurser

  Socialpsykologi, 7,5 hp

  Delkursens avsikt är att skapa förståelse för människors sätt att känna, tänka, handla och reagera i den sociala verkligheten. I litteraturen och undervisningen presenteras olika personlighets- och socialpsykologiska teorier vilka sedan diskuteras i anknytning till teman som exempelvis attityder och fördomar, manligt/kvinnligt, våld och aggressivitet, funktionshinder, personlighetsstörningar samt organisationsfrågor.

  Kursen ges i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Socialpsykologi, 7,5 hp, VT 2023 (171 Kb) Ny version 16/1.
   

  Biologisk psykologi, 7,5 hp

  Delkursen tar upp centrala begrepp, teorier och metoder inom biologisk psykologi med tonvikt på neuropsykologi. Delkursen behandlar den biologiska basen för psykiska funktioner. Följande delområden tas upp; nervsystemets uppbyggnad och funktion inklusive funktionell neuroanatomi, nervsystemets utveckling, perception och motorik, kognitiv neuropsykologi (inlärning, minne, medvetande och tankeprocesser) samt regulativa funktioner och emotioner. Dessutom ges en orientering om klinisk neuropsykologi, neuropsykologins utveckling samt psykofarmakologi.

  Kursen ges i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Biologisk psykologi, 7,5 hp, VT 2023 (168 Kb)
   

  Kognition, 7,5 hp

  Delkursen behandlar minnesfunktioner, problemlösning och beslutsfattande, intelligens, språk och språkutveckling, samt kreativitet. Allmänna metodologiska frågor och grundläggande statistik behandlas också. I ett laborationsmoment utförs experiment som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

  Kursen ges i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Kognition, 7,5 hp, HT 2022 (400 Kb)
   

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Delkursen introducerar grundläggande teorier, begrepp och forskning i utvecklingspsykologi. Människans utveckling från livets start till och med ungdomsåren behandlas. Olika aspekter (relationsmässiga, kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen presenteras. Flera discipliner inom psykologisk forskning möts inom utvecklingspsykologin eftersom människans utveckling i sin helhet och över tid bäst förstås utifrån komplexa samspel mellan flera faktorer. Kursen ger också träning i utvecklingspsykologisk metodik och vetenskapligt skrivande.

  Kursen ges i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, HT 2022 (152 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner (utan lärare) och genom handledning. En fältstudie, två laborationer samt obligatoriska metodseminarier ingår. Viss undervisning är obligatorisk. För utförligare information, se respektive kursanvisning.

  Under terminen kommer viss metodundervisning och orientering i vetenskapligt tänkande att ligga insprängt som en strimma genom de olika delkurserna.

  Förväntade studieresultat

  Enligt kursplanen ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt analysera vetenskapliga teorier och forskningsresultat.
  • behandla teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom socialpsykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi och kognitionspsykologi.
  • integrera de olika delkurserna med varandra för att skapa en förståelse för helhet och hur de olika psykologiska perspektiven hänger samman.

  Examination

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, fältstudierapport samt obligatoriska seminarier.

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, laborationsrapport och räkneövningsuppgift.

  Kognition, 7,5 hp
  Salstentamen och laborationsrapport.

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, obligatoriska seminarier, metodrapport.

  Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna!

  Examinator

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se

  Kognition, 7,5 hp
  Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Johan Lundin Kleberg, johan.lundin.kleberg@su.se
   

  Kursansvarig för kursen Psykologi I
  Laura Ferrer-Wreder, studierektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under "Kursupplägg" ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Blir jag psykolog nu eller..?

  Du blir inte (legitimerad) psykolog genom att läsa fristående kurser i psykologi. Dessa kurser ger i stället allmän kunskap om psykologi som kunskapsområde och är utmärkt för dig som funderar på att läsa vidare och kanske forska inom ämnet.

  Om du under kursens gång kommer på att det är psykolog du vill bli så kan du förstås söka till Psykologprogrammet, även om det inte ger dig förtur och du kanske inte heller kan tillgodoräkna dig alla poäng som du hunnit läsa på fristående kurs.

  Vill du diskutera dina utbildningsplaner så rekommenderas en kontakt med en studievägledare (se nedan under Kontakt).

  Vanliga frågor om Psykologi I (FAQ)

  Kan jag bli psykolog genom att läsa fristående kurser i psykologi?

  Nej. För att bli psykolog måste du läsa det femåriga Psykologprogrammet. 

  Vad ska jag läsa för att kunna bygga ihop en kandidatexamen i psykologi?

  Se information om att bygga ihop en egen kandidatexamen i psykologi

  Kan man läsa Psykologi I på distans?

  Psykologi I på Stockholms universitet är campusbunden och erbjuds inte per distans.

  Efter kursen

  Psykologi I är första kursen inom huvudområdet psykologi för den som vill läsa till en kandidatexamen i ämnet.

  Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO