Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialpsykologi II

Kursen behandlar teoribildningar och empiriska fynd inom fältet socialpsykologi vilka spänner från kognitivt präglade intraindividuella perspektiv till mer socialt präglade interindividuella perspektiv.

Kursen ger fördjupade kunskaper i några av socialpsykologins centrala områden exempelvis social kognition och social påverkan, stereotyper och attityder bland annat genom problematisering av forskningsrön och analys utifrån interaktion mellan individ och situation.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  VT och HT 2024: Kursen ges på helfart i terminsdel C. Kursen ges på engelska.

  Kursanvisningar
  Socialpsykologi II, 7,5 hp, VT 2024 (på engelska) (203 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Gruppvis muntlig redovisning med hjälp av presentationsprogram (t ex PowerPoint) på seminarium
  • Gruppvis inlämning av skriftlig poster senast vid angiven deadline
  • Gruppvis muntlig redovisning av poster vid seminarium
  • Närvaro vid och deltagande i seminarier
  • Deltagande i grupparbete

  Undervisningen sker på svenska eller på engelska.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för och exemplifiera centrala socialpsykologiska teoretiska begrepp/modeller/teorier och empiriska fynd
  • sammanfatta, kommunicera och kritiskt granska socialpsykologisk forskning
  • formulera och redogöra för nya forskningshypoteser baserat på existerande socialpsykologisk forskning.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig salsskrivning.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Torun Lindholm Öjmyr, tlm@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO