Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation

I den här kursen fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden. Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser.

Kursen samläses med Pedagogik II (fristående kurs) och med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier. De sista två delkurserna samläses även med studenter i KLOK, kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation.