Profiles

Aron Shoug Öhman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Aron Schoug Öhman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 46
E-post aron.schoug@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1524
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, organisatoriskt lärande och kreativitet. Dessa områden väver han samman i sin forskning om samarbets- och organiseringsprocesser i föreningar, andra ideella sammanslutningar och konstnärligt arbete. Hans övergripande forskningsintresse handlar om att förstå hur ledarskap och samordning tar sig uttryck i kontexter där människor engagerar sig på sin fritid för något som de är personligt engagerade i. Medlemmarnas samspel sätts i relation till olika sorts organisationsstrukturer, till exempel byråkrati eller nätverksstrukturer. Hur påverkar olika slags ledarskap individers förutsättnigar att vara kreativa och organisationers förutsättningar att vara demokratiska? Hur kan ledare i dessa organisationer främja individers och gruppers lärande samt ta tillvara detta lärande i organisationens fortsatta utveckling?

Aron är utbildad waldorflärare och har en masterexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Han är verksam inom den organisationspedagogiska forskningsgruppen vid institutionen för pedagogik och didaktik. Utöver sin forskning undervisar han på personalvetarrprogrammet samt handleder C-uppsatser. I tidigare forskningsprojekt har Aron studerat ideellt engagemang ur ett motivationsperspektiv och föreläser regelbundet på olika föreningar som vill bli bättre på att engagera sina medlemmar.

Forskning

Schoug, Aron (2018). Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Stockholm: Idealistas.

Schoug, Aron (2016). To lead the engaged – a nonprofit board perspective on volunteer engagement and leadership. The third sector in transition: accountability, transparency, and social inclusion; conference working papers series - volume X. International society for third-sector research. Tillgänglig 01-19-2017 på:  http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/WP_Stockholm/11142016/To_Lead_Schoug.pdf

Schoug, Aron & Wilhelmson, Lena (2015). Att leda de engagerade. I Segnestam Larsson, Ola. (red.). Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Stockholm: Idealistas. http://idealistas.se/bocker/fortroendevald/

Schoug, Aron (2014). Utan piska och morot – om förutsättningarna för ledarskap och motivation i ideellt arbete (masteruppsats). Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. http://www.ideellarena.se/wp-content/uploads/2015/03/Utan-piska-och-morot.pdf
 

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa