Profiles

Aron Shoug Öhman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Aron Schoug Öhman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 46
E-post aron.schoug@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1524
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Dessa områden väver han samman i sin forskning om samarbets- och organiseringsprocesser i föreningar och andra ideella sammanslutningar. Hans huvudsakliga forskningsintresse handlar om att förstå hur ledarskap och samordning tar sig uttryck i en kontext där människor engagerar sig på sin fritid. Medlemmarnas samspel sätts i relation till olika sorts organisationsstrukturer i civilsamhället, t.ex. byråkrati eller nätverksstrukturer. Forskningen syftar även till att säga något om civilsamhällets betydelse för demokratin och föreningarnas funktion som demokratiskolor.

Aron är utbildad waldorflärare och har en masterexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Han är verksam inom den organisationspedagogiska forskningsgruppen vid institutionen för pedagogik och didaktik. Utöver sin forskning undervisar han på personalvetarrprogrammet vid Stockholms universitet där han är ansvarig för kursen kommunikation i gruppen samt handleder C-uppsatser. I tidigare forskningsprojekt har Aron studerat ideellt engagemang ur ett motivationsperspektiv och föreläser regelbundet på olika föreningar som vill bli bättre på att engagera sina medlemmar.

Forskning

Schoug, Aron (2014). Utan piska och morot – om förutsättningarna för ledarskap och motivation i ideellt arbete (masteruppsats). Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. http://www.ideellarena.se/wp-content/uploads/2015/03/Utan-piska-och-morot.pdf

Schoug, Aron & Wilhelmson, Lena (2015). Att leda de engagerade. I Segnestam Larsson, Ola. (red.). Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Stockholm: Idealistas. http://idealistas.se/bocker/fortroendevald/

Schoug, Aron (2016). To lead the engaged – a nonprofit board perspective on volunteer engagement and leadership. The third sector in transition: accountability, transparency, and social inclusion; conference working papers series - volume X. International society for third-sector research. Tillgänglig 01-19-2017 på:  http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/WP_Stockholm/11142016/To_Lead_Schoug.pdf

Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa