Profiles

Aron Shoug Öhman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Aron Schoug Öhman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 46
E-post aron.schoug@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1524
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, organisatoriskt lärande och kreativitet. Dessa områden väver han samman i sin forskning om samarbets- och organiseringsprocesser i föreningar, andra ideella sammanslutningar och konstnärligt arbete. Hans övergripande forskningsintresse handlar om att förstå hur ledarskap och samordning tar sig uttryck i kontexter där människor engagerar sig på sin fritid för något som de är personligt engagerade i. Medlemmarnas samspel sätts i relation till olika sorts organisationsstrukturer, till exempel byråkrati eller nätverksstrukturer. Hur påverkar olika slags ledarskap individers förutsättnigar att vara kreativa och organisationers förutsättningar att vara demokratiska? Hur kan ledare i dessa organisationer främja individers och gruppers lärande samt ta tillvara detta lärande i organisationens fortsatta utveckling?

Aron är utbildad waldorflärare och har en masterexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Han är verksam inom den organisationspedagogiska forskningsgruppen vid institutionen för pedagogik och didaktik. Utöver sin forskning undervisar han på personalvetarrprogrammet samt handleder C-uppsatser. I tidigare forskningsprojekt har Aron studerat ideellt engagemang ur ett motivationsperspektiv och föreläser regelbundet på olika föreningar som vill bli bättre på att engagera sina medlemmar.

Forskning

Hill, Niklas & Schoug, Aron (2020). Lärande i civilsamhället, Stockholm: Trinambai.

Malm, Tobias & Schoug, Aron (2020). Studieförbundens populärmusikverksamhet –En plantskola för vad? I Hill, Niklas & Schoug, Aron (red.), Lärande i civilsamhället, Stockholm: Trinambai, 81–120.

Schoug, Aron (2018). Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Stockholm: Idealistas.

Schoug, Aron. (2016). To lead the engaged – a nonprofit board perspective on volunteer engagement and leadership. The third sector in transition: accountability, transparency, and social inclusion; conference working papers series - volume X. International society for third-sector research. Tillgänglig 01-19-2017 på:  http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/WP_Stockholm/11142016/To_Lead_Schoug.pdf

Schoug, Aron & Wilhelmson, Lena (2015). Att leda de engagerade. I Segnestam Larsson, Ola. (red.). Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Stockholm: Idealistas. http://idealistas.se/bocker/fortroendevald/
 

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa