Stockholms universitet logo, länk till startsida

Aron Schoug Öhmanvik. lektor

Om mig

Jag är doktor i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, kollektivt lärande, organisering och kreativitet. Sedan 2015 är jag verksam i den organisationspedagogiska forskargruppen. Jag har en bakgrund som waldorflärare och har en masterexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Innan forskarstudierna arbetade jag med folkbildning. Vid sidan av mitt arbete som lektor är jag verksam som organisationskonsult och föreläsare för organisationer inom ideell, offentlig och privat sektor.

Undervisning

Jag undervisar i diverse kurser på PAO-programmet, framförallt inom ledarskap, kommunikaion och lärande i organisationer. 

För att sprida min forskning utanför universitetsvärlden föreläser jag regelbundet på diverse organisationer inom ideell, offentlig och privat sektor. Jag är också verksam som konsult och hjälper organisationer i deras utvecklingsarbete. De externa föreläsningarna och konsultarbetet ger mig ofta ny inspiration och uppslag till min forskning.

Media

Jag figurerar också från och till i olika medier, till exempel som expertkommentator. Nedan följer några exempel.

2022

https://www.sfv.fi/Site/Data/2942/Files/sfv-mag-pdf/SFV_Magasinet_4_2022_lowres.pdf

https://borattforum.se/fem-snabba-med-aron-schoug-ohman-disputerad-i-pedagogik-vid-stockholms-universitet/

http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2432

2021

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/experten-vem-som-helst-kan-bli-en-eldsjal

https://www.idrottsforskning.se/sa-starker-din-forening-det-ideella-engagemanget/

https://soundcloud.com/harpagarforeningsidrott/avsnitt-116-alla-kan-bli-en-eldsjal-aron-schoug

2020

https://sverigesradio.se/avsnitt/1612398

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/manniskorvillgoradetdearbrapa

https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/larande-i-civilsamhallet-en-ovanlig-bok-om-vanliga-processer

 

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar kring att förstå hur människor samordnar sina handlingar i olika organisationer samt det lärande som sker i dessa processer. Jag har belyst dessa frågor från olika perspektiv, bland annat motivation och engagemang, demokrati och makt samt kreativitet och utveckling. Dessa olika aspekter har jag undersökt i olika organisatoriska sammanhang, såsom ideella föreningar och kreativa verksamheter.

I min avhandling undersökte jag villkoren för storskaligt kreativt samarbete, alltså sammanhang där många människor förväntas vara kreativa tillsammans. Sådana sammanhang finns till exempel inom kreativa näringar samt organisationer där innovation och utveckling är viktigt. Genom att göra en etnografisk studie av ett stort konst- och teaterprojekt har jag utvecklat en teoretisk modell som bidrar till förståelsen av hur storskaliga kreativa samarbeten i olika sammanhang hålls ihop och utvecklas. 

Frågan om lärande i det civila samhället är ett annat fokus i min forskning. På detta område har jag undersökt vad som kännetecknar detta lärande, bland annat genom att granska normativa föreställningar och, med utgångspunkt i forskningen på området, nyansera och problematisera dessa förställningar. Tillsammans med kollegan Tobias Malm gjorde jag en analys av folkbildningens musikverksamhet och satte denna i relation till demokratimålen. Dessa olika studier redovisas i antologin Lärande i civilsamhället där jag också agerade redaktör. Jag har också skrivit en bok om demokratifostran i föreningslivet.

I tidigare forskningsprojekt har jag också studerat ideellt engagemang ur ett motivationsperspektiv, något som jag skrivit om i sin bok Motivera ideella.  I denna bok presenterar jag ett ramverk som kan hjälpa forskare och organisationer att förstå det ideella engagemangets mekanismer.

Publikationer

Schoug, Aron, Rubin, Viktoria., & Ohlsson, Jon (2022c). Sidas interna förändringsarbete – tre organisationspedagogiska perspektiv Hur förändra världen? I Östlund, Númi & Forss, Kim (Red.). En antologi om förändringsteorier i biståndet (s 392-428). Stockholm: EBA. 

Schoug, Aron (2022b). Den lärande föreningen: berättelsen om Blå rummet. Stockholm: Trinambai.

Schoug, Aron (2022a). Storskaligt kreativt samarbete: Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt [doktorsavhandling]. Stockholm: Stockholms univeristet.

Hill, Niklas & Schoug, Aron (2020). Lärande i civilsamhället, Stockholm: Trinambai.

Malm, Tobias & Schoug, Aron (2020). Studieförbundens populärmusikverksamhet –En plantskola för vad? I Hill, Niklas & Schoug, Aron (red.), Lärande i civilsamhället, Stockholm: Trinambai, 81–120.

Schoug, Aron (2018). Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Stockholm: Idealistas.

Schoug, Aron & Wilhelmson, Lena (2015). Att leda de engagerade. I Segnestam Larsson, Ola. (red.). Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Stockholm: Idealistas. http://idealistas.se/bocker/fortroendevald/