Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation

  • 30 hp

Kursen ger fördjupning i ämnet pedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Kursen samläses med Pedagogik III fristående kurs och med studenter som valt pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.