Familjedynamik i ett föränderligt Europa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt av ny teoribildning och forskning om förändringar och dynamik inom familjedemografiska beteenden i Europa. Kursen täcker förändringar i familjetyper och boendekarriärer; förändringar i barnafödande; orsaker och konsekvenser av familjedemografiska förändringar; relationer mellan socialpolitik och familjedemografiska förändringar; och familjedynamik i samband med internationell migration. Särskild uppmärksamhet ägnas åt jämförande forskning i Europa.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen