Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Familjedynamik i ett föränderligt Europa

Kursen ger en översikt av ny teoribildning och forskning om förändringar och dynamik inom familjedemografiska beteenden i Europa.

Kursen täcker förändringar i familjetyper och boendekarriärer; förändringar i barnafödande; orsaker och konsekvenser av familjedemografiska förändringar; relationer mellan socialpolitik och familjedemografiska förändringar; och familjedynamik i samband med internationell migration. Särskild uppmärksamhet ägnas åt jämförande forskning i Europa.

Mer information om kursen hittas på den engelska sidan.