Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys

Det här är programmet för dig som har ett stort samhällsintresse och som gillar statistik. Du läser sociologi, läran om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras, och lär dig använda kvantitativa metoder för att analysera olika fenomen i samhället.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Registrera dig på programmet

Innan du kan påbörja dina studier måste du registrera dig på den kurs du ska läsa. Du webbregistrerar dig via Ladok för studenter under registreringsperioden som inför V21 är 4-11 januari. Är du ny student behöver du först aktivera ditt universitetskonto.

Mer information om registrering får du i ett välkomstbrev som kommer att skickas ut via mail efter det andra antagningsbeskedet 21 december.

Ladok för studenter

Aktivera universitetstkonto

Det är viktigt att du webbregistrerar dig i tid annars förlorar du din plats

Om du inte har möjlighet att webbregistrera dig, har villkor i din antagning eller behöver hjälp så maila till Studentexpeditionen: studentexp@sociology.su.se

Undervisning våren 2021

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen fram till och med 22 mars 2021 sker på distans via Zoom. På avancerad nivå kan lärarna välja att antingen ha undervisning i zoom eller ha en så kallad hybridlösning med undervisning både på plats och via zoom. Givet osäkerheten i den rådande situationen kan detta förändras. Hur undervisningen kommer att vara från 23 mars meddelas senare.

För information om vad som gäller respektive kurs eller delkurs hänvisas du som student i första hand till läroplattformen Athena där vi meddelar eventuella förändringar. Vi ber dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer/gäller på din kurs/delkurs.

Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset.

Är du reservplacerad?

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Tidigast den 12 januari 2021 kommer erbjudande om reservplats skickas till de aktuella reserverna som har en chans att få en plats. Erbjudandet kommer att skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Athena

Logga in i Athena

Athena är Stockholms universitets lärplattform. För att komma åt en kurssajt i Athena måste du ha ett aktiverat universitetskonto och vara registrerad på kursen. För att få notifieringar/e-post med viktig information om vad som händer på din kurs, meddelande från lärare med mera, så behöver du ändra inställningarna och godkänna att programmet får skicka e-post till din e-postadress med uppdateringar.

Athena bygger på ett program som heter Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du kan ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store. Om du vill ha notifieringar om vad som händer just på din kurs, meddelanden från lärare med mera så behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar. 

 

Mer information
Mer information finns på institutionens webb. Vid frågor kontakta Studentexpeditionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Samhällsanalytiker jobbar med data om samhället. Det är en skillnad mot socionomer som jobbar direkt med människor. Att jobba som samhällsanalytiker kan innebära att du är med och tar fram underlag för beslut som har betydelse för samhället, eller för en viss verksamhet.

Programmet ger praktiska färdigheter i frågekonstruktion, datainsamling och kvantitativ metod – en bra grund för att söka jobb som exempelvis analytiker eller utredare på offentliga myndigheter, kommuner, regioner eller på privata företag och organisationer.

Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.
 

 • Programöversikt

  Först läser du två terminer sociologi (utredningssociologi), och därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne. Efter det läser du en en termin tillämpad samhällsanalys och till slut kandidatnivån i sociologi då du bland annat skriver din kandidatuppsats.

  Förutom att du får lära dig sociologisk teori, har just det här programmets sociologikurser ett starkt inslag av metod och metodanvändning, framförallt inom kvantitativ metod (statistik). 

  En viktig del av utbildningen är att du får göra en sociologisk undersökning från ax till limpa. Tillsammans med dina studiekamrater utformar du och skickar ut en enkät, samlar in svaren och analyserar resultaten med hjälp av ett statistikprogram för att sedan sammanställa resultaten i en rapport. På så sätt får du med dig kunskaper som kan vara till stor nytta i ditt framtida arbetsliv. 

  År 1

  Termin ett

  Utredningssociologi I 30 hp

  Termin två

  Utredningssociologi II 30 hp

  År 2

  Valfria samhällsvetenskapliga kurser, totalt 60 hp.

  År 3

  Termin fem

  Tillämpad samhällsanalys 30 hp

  Termin sex

  Utredningssociologi III 30 hp

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Studera utomlands

  Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden. Läs mer här!

  Vad tycker våra tidigare sociologistudenter om utbildningen?

  Hur bedömer våra tidigare studenter kvaliteten i utbildningen? Och hur stor andel av dem hade nytta av det de fick lära sig på utbildningen senare i sitt arbetsliv? Vår enkät bland tidigare studenter på Sociologiska institutionen har svaren, läs mer här!

  Några röster om programmet

  ”Jag arbetar idag som utredare och har varje dag nytta av det jag lärde mig i utredningssociologi. Jag brukar säga att mitt jobb känns som om jag gör mina skoluppgifter från Stockholms universitet hela dagarna.”

  ”Programmet för Sociologisk Samhällsanalys ger en goda metodologiska kunskaper (i synnerhet kvantitativ metod) vilket är väldigt eftertraktat i arbetslivet. Man får även en viss teoretisk profil som underlättar i till exempel hur man tolkar resultat som producerats av metoderna.”

  ”Metodkurserna har varit nyttiga. Bra att bekanta sig med excel/statistik. Annars har själva beteendevetenskapen i sociologi varit det mest nyttiga, då det ger en perspektiv på samhälleliga/sociala fenomen. Ökad förståelse, särskilt bra vid arbete med människor i utsatta situationer.”

  Citaten kommer från en enkätundersökning som vi genomförde hösten 2017. Läs mer om enkätundersökningen här, och här. 

 • Arbetsmarknad och karriär

  Du som har läst programmet kan jobba praktiskt med data och analys som till exempel analytiker eller utredare. Många som har gått programmet jobbar inom offentlig verksamhet – till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det beror på att offentlig verksamhet, som bekostas av skattemedel, har krav på sig att analysera och utvärdera sin verksamhet och sina kommande behov.

  Sociologer är alltså verksamma vid många statliga verk och myndigheter som Skolinspektionen, Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. 

  En del sociologer jobbar också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting. Även vid universitet och forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Ageing Research Center och Institutet för framtidsstudier jobbar många sociologer.

  Möjlighet till praktik efter utbildningen

  Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.

  Vad gör en samhällsanalytiker? 

  Intervjuer med tidigare studenter hittar du här och här. 

  Läs mer

 • Kontakt