Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys, 180 hp

Om programmet

Syfte och kunskapsmål

Programmet är avsett för dig som vill ha en solid grund för att arbeta med analyser av företeelser på samhälls-, marknads- eller organisationsnivå och utföra utredningar och undersökningar för att samla in material till dessa analyser. Sociologi är huvudämne i programmet och kan definieras som vetenskapen om människans sociala beteende och relationen mellan människa och samhället. Sociologiska metoder ger dig kvalificerade verktyg för att genomföra analyser.

Innehåll och omfattning

I programmet läser du först två terminer sociologi (utredningssociologi), därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne och slutligen en termin tillämpad samhällsanalys och sedan kandidatnivån i sociologi då du bl a skriver din kandidatuppsats. Förutom allmänsociologiska avsnitt har programmets sociologikurser ett starkt inslag av metod och metodanvändning och i samband med det användning av statistikprogrammet SPSS och hantering av Excel för databearbetning och genomförande av en stor sociologisk undersökning. I programmet genomförs också en fullskalig sociologisk undersökning i alla dess faser.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till en kandidatexamen i sociologi. Arbetsområden kan utgöras av att undersöka och analysera olika förhållanden i samhället som t ex arbetsliv, brottslighet, familje- och ungdomskultur, hur dessa fungerar och påverkar människors livsvillkor. Sociologer är verksamma vid många statliga verk och myndigheter som t ex Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet men även vid forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Age Research Center och Institutet för framtidsstudier. Sociologer finns också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen