Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys

Det här är programmet för dig som har ett stort samhällsintresse och som gillar statistik. Du läser sociologi, läran om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras, och lär dig använda kvantitativa metoder för att analysera olika fenomen i samhället.

Samhällsanalytiker jobbar med data om samhället. Det är en skillnad mot socionomer som jobbar direkt med människor. Att jobba som samhällsanalytiker kan innebära att du är med och tar fram underlag för beslut som har betydelse för samhället, eller för en viss verksamhet.

Programmet ger praktiska färdigheter i frågekonstruktion, datainsamling och kvantitativ metod – en bra grund för att söka jobb som exempelvis analytiker eller utredare på offentliga myndigheter, kommuner, regioner eller på privata företag och organisationer.

Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.
 

 • Programöversikt

  Först läser du två terminer sociologi (utredningssociologi), och därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne. Efter det läser du en en termin tillämpad samhällsanalys och till slut kandidatnivån i sociologi då du bland annat skriver din kandidatuppsats.

  Förutom att du får lära dig sociologisk teori, har just det här programmets sociologikurser ett starkt inslag av metod och metodanvändning, framförallt inom kvantitativ metod (statistik). 

  En viktig del av utbildningen är att du får göra en sociologisk undersökning från ax till limpa. Tillsammans med dina studiekamrater utformar du och skickar ut en enkät, samlar in svaren och analyserar resultaten med hjälp av ett statistikprogram för att sedan sammanställa resultaten i en rapport. På så sätt får du med dig kunskaper som kan vara till stor nytta i ditt framtida arbetsliv. 

  År 1

  Termin ett

  Utredningssociologi I 30 hp

  Termin två

  Utredningssociologi II 30 hp

  År 2

  Valfria samhällsvetenskapliga kurser, totalt 60 hp.

  År 3

  Termin fem

  Tillämpad samhällsanalys 30 hp

  Termin sex

  Utredningssociologi III 30 hp

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Studera utomlands

  Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden. Läs mer här!

  Vad tycker våra tidigare sociologistudenter om utbildningen?

  Hur bedömer våra tidigare studenter kvaliteten i utbildningen? Och hur stor andel av dem hade nytta av det de fick lära sig på utbildningen senare i sitt arbetsliv? Vad tycker våra tidigare sociologistudenter om utbildningen?

  Några röster om programmet

  ”Jag arbetar idag som utredare och har varje dag nytta av det jag lärde mig i utredningssociologi. Jag brukar säga att mitt jobb känns som om jag gör mina skoluppgifter från Stockholms universitet hela dagarna.”

  ”Programmet för Sociologisk Samhällsanalys ger en goda metodologiska kunskaper (i synnerhet kvantitativ metod) vilket är väldigt eftertraktat i arbetslivet. Man får även en viss teoretisk profil som underlättar i till exempel hur man tolkar resultat som producerats av metoderna.”

  ”Metodkurserna har varit nyttiga. Bra att bekanta sig med excel/statistik. Annars har själva beteendevetenskapen i sociologi varit det mest nyttiga, då det ger en perspektiv på samhälleliga/sociala fenomen. Ökad förståelse, särskilt bra vid arbete med människor i utsatta situationer.”

  Citaten kommer från en enkätundersökning som vi genomförde hösten 2017.

  Läs mer här.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Du som har läst programmet kan jobba praktiskt med data och analys som till exempel analytiker eller utredare. Många som har gått programmet jobbar inom offentlig verksamhet – till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det beror på att offentlig verksamhet, som bekostas av skattemedel, har krav på sig att analysera och utvärdera sin verksamhet och sina kommande behov.

  Sociologer är alltså verksamma vid många statliga verk och myndigheter som Skolinspektionen, Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. 

  En del sociologer jobbar också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting. Även vid universitet och forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Ageing Research Center och Institutet för framtidsstudier jobbar många sociologer.

  Läs mer här.

  Möjlighet till praktik efter utbildningen

  Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.

   

 • Kontakt