Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredningssociologi II

Utredningssociologi II 30 hp - andra terminen på Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys.

Kursen är den andra terminens studier i sociologi och är avsedd att fördjupa förståelsen av samhällets funktionssätt och ge större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp vadera. Den sista kursen är en valbar Specialkurs.