Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredningssociologi I

Det här är den första terminen på Kandidatprogrammet i sociologisk samhällsanalys.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse av samhällets funktionssätt och relationer mellan samhället och människor. Du kommer även att få en översikt av sociologins intresseområden och metoder. Kursen består av fyra delkurser om 7.5 hp vardera som fokuserar sociologins skilda analysnivåer och introducerar sociologins unika bidrag till att förstå individer, grupper och samhällen.