Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utredningssociologi III

Utredningssociologi III utgör den sista och avslutande kursen i Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Modern sociologisk teori: Denna delkurs ger en fördjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin. Som ett övergripande tema är kursen centrerad runt problematiken rörande förhållandet mellan strukturer och aktörer.
  Kurs-pm: Modern sociologisk teori V21 (251 Kb)

  Sociologisk metod: Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av tidigare metodkurser. Kursen består avbåde kvantitativ och kvalitativ metod.
  Kurs-pm: Sociologisk metod V21 (272 Kb) Detaljerat schema Sociologisk metod V21 (135 Kb)

  Kandidatuppsats: Delkursens syfte är att studenten ska utföra ett begränsat forskningsarbete som redovisas i en uppsats, och försvaras vid ett seminarium där studenten även opponerar på ett annat uppsatsarbete. Arbetet ska förankras i relevant sociologisk teori och etablerade samhällsvetenskapliga analysmetoder ska användas för arbetet. Kurs-pm: Kandidatuppsats V21 (965 Kb) , Kandidatuppsats H21 (1299 Kb)

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier samt för uppsatsen även i form avhandledning. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

   I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs.

  Examinator

  Modern sociologisk teori: Daniel Ritter

  Sociologisk metod V21: Erik Carlsson och Andrea Voyer

  Kandidatuppsats: Kursansvarig är Livia Oláh.

  Förväntade uppsatsexaminatorer H20/V21 (387 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema H20

  Schema V21

 • Kontakt