Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredningssociologi III

Utredningssociologi III utgör den sista och avslutande kursen i Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys.

Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats.