Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar avancerade tillämpningar av linjär regression (t ex marginaleffekter, dekomponeringsmetoder, mätfel), utvidgningar av linjär regression (multilevel och paneldatamodeller), samt modeller för diskreta utfall (binär, ordered och multinomial logit). I kursen läggs tonvikten vid hantverket att genomföra, förstå och tolka analyser i de nämnda metoderna.

Kursen kräver förkunskaper i linjär och logistisk regression motsvarande det som ges vid sociologi III vid SU. Studenter som saknar relevanta förkunskaper bör läsa Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1, SO7032 som förbereder för denna kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen