Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2

Kursen behandlar avancerade tillämpningar av linjär regression (såsom interaktioner, transformeringar, marginaleffekter, hypotestester, dekomponeringsmetoder, mätfel), utvidgningar av linjär regression(multilevel och paneldatamodeller), samt modeller för diskreta utfall (binär, ordered och multinomial logit).

I kursen läggs vikt vid hantverket att genomföra, förstå och tolka analyser i de nämnda metoderna snarare än statistisk teori, även om viss statistisk teori ingår som ett led i den djupare förståelse som kursen kräver. Dessutom ges en översikt av forskningstraditioner inom kvantitativ samhällsvetenskap (t ex experiment, kvasiexperiment, modeller för observationsdata) och problemen med att fastställa kausalitet på grundval av kvantitativ analys. Den centrala delen i kursen är dataövningar där kursdeltagarna själva arbetar med att analysera ett datamaterial. 

Mer information om kursen finns på den engelska sidan