Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Befolkningsprocesser

Kursen gör studenterna förtrogna med de tre huvudsakliga befolkningsprocesserna - fertilitet, mortalitet och migration - genom att inrikta sig på befolkningsutvecklingen i Sverige och Europa från slutet av 1800-talet och framåt samt i viss mån på befolkningstendenser och frågeställningar som är aktuella i fattigare länder.

Kursen är indelad i tre delar. En del behandlar familjedynamik och inriktar sig på relationerna mellan kvinnors förvärvsarbete, familjepolitik och barnafödande. En del behandlar orsaker till och konsekvenser av internationell och inhemsk migration både på individ- och samhällsnivå. En del behandlar sjuklighet och mortalitet ur såväl biologiska som sociala aspekter.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.

Hösten 2020 kommer denna kurs enbart ges på distans, via Zoom. Du kommer att hitta all information du behöver veta om det på Athena närmare terminstart.